MWG Mazury > Wyniki lotu

Lista startowa: 2 Lot konkursowy


L.p. Hodowca Numer obrączki rodowej / Pigeon number Koszowanie Transponder
1 Vercammen Hok Jos II BE-18-6020568 2018-08-12 18:29:56 A1DA0F70
2 JANUSZ & TEŚCIOWA PL-0333-18-3275 2018-08-12 18:45:49 A110299E
3 Czuper - Olszewski PL-011-18-4416 2018-08-12 18:46:18 A1103D40
4 Turkot Henryk PL-014-18-1101 2018-08-12 18:46:35 A1103E1C
5 Grzankowski Jarosław PL-0466-18-3284 2018-08-12 18:46:56 A1DA2A30
6 Weksznejder & Święcicki & Przekop PL-013-18-12962 2018-08-12 18:47:09 A1DA1159
7 Turkot Henryk PL-014-18-1120 2018-08-12 18:47:28 A1101EC2
8 M.W. PL-0211-18-15063 2018-08-12 18:47:44 A1DA1885
9 Pokorski Zdzisław - Piter PL-0488-18-6989 2018-08-12 18:48:03 A1DA285D
10 Weksznejder & Święcicki & Przekop PL-011-18-6613 2018-08-12 18:48:25 A1DA2A33
11 Sokółka i Spółka PL-0384-18-204 2018-08-12 18:48:41 A1DA018C
12 JANUSZ & TEŚCIOWA PL-0333-18-3277 2018-08-12 18:48:57 A1DA0E9E
13 Mocarscy Tadeusz i Witold PL-0384-18-3039 2018-08-12 18:49:08 A1DA4F74
14 Kacperski Cezary i Krzysztof III PL-0222-18-5139 2018-08-12 18:49:19 A1DA25AE
15 Gajewski - Rakowski PL-013-18-6338 2018-08-12 18:49:38 A1DA444B
16 OLENDER Krzysztof PL-0239-18-5008 2018-08-12 18:49:55 A1DA25B4
17 Rompca Piotr PL-060-18-9209 2018-08-12 18:50:07 A1104DB7
18 OLENDER Krzysztof PL-0239-18-5001 2018-08-12 18:50:24 A1DA2A2E
19 Grzankowski J. & Kuczyński J. PL-0466-18-3234 2018-08-12 18:50:46 A1DA25AA
20 Masterbud II PL-012-18-10050 2018-08-12 18:51:05 A1DA0844
21 MasterTeam II PL-0442-18-629 2018-08-12 18:51:22 A1102308
22 Bocheńczak Jan PL-0236-18-3080 2018-08-12 18:51:43 A1DA264E
23 Lenka i Ninka PL-0457-18-2412 2018-08-12 18:52:05 A1DA35FB
24 Olecko Team PL-016-18-9520 2018-08-12 18:52:19 A1DA22E7
25 Palarski Dominik PL-0417-18-1635 2018-08-12 18:52:30 A1DA1237
26 Jaguś Roman I PL-0275-18-13972 2018-08-12 18:52:42 A1DA1884
27 Kacperski Cezary i Krzysztof III PL-0222-18-5114 2018-08-12 18:52:58 A11029FA
28 Lorkowski Gregor (Warmia) II DV-18-04466-405 2018-08-12 18:53:12 A110456A
29 Gryglik Bogusław PL-0384-18-2518 2018-08-12 18:53:20 A1101184
30 Ciecierski Dariusz PL-044-18-413 2018-08-12 18:53:31 A1DA09E6
31 Starzec Tadeusz & Sławomir - Team PL-0420-18-3553 2018-08-12 18:53:42 A1DA4737
32 PIKO Piotr Kowalewski PL-0480-18-700 2018-08-12 18:53:57 A1DA4F47
33 Wiśniewski Jan I PL-0384-18-2812 2018-08-12 18:54:06 A1DA0DB6
34 Team BXL Brussels II BE-18-6116869 2018-08-12 18:54:19 A1DA0276
35 Kubiszok Artur PL-0491-18-4116 2018-08-12 18:54:33 A1DA2BFE
36 Wójcicki & Gryczkowska PL-014-18-442 2018-08-12 18:54:43 A1DA4642
37 Ciecierski Dariusz PL-044-18-406 2018-08-12 18:54:54 A1DA5067
38 Stachelscy PL-013-16-4910 2018-08-12 18:55:09 A1DA4DA4
39 Mielczarek Mirosław PL-014-18-2523 2018-08-12 18:55:20 A1DA1097
40 Przybysz Zbigniew I PL-0473-18-4093 2018-08-12 18:55:37 A1100BB8
41 Nalewajko Teresa PL-011-18-14849 2018-08-12 18:55:57 A110300C
42 Team Andrzej & Robert PL-014-18-243 2018-08-12 18:56:18 A1DA114A
43 Laeremans Frans I BE-18-6116892 2018-08-12 18:56:33 A1DA0550
44 Herbots Jo BE-18-2135642 2018-08-12 18:56:49 A1103D38
45 Kuczyńscy Katarzyna i Marcin PL-0406-18-3654 2018-08-12 18:57:02 A1101613
46 Laeremans Frans I BE-18-6116891 2018-08-12 18:57:18 A1DA09D8
47 Warda Mirosław II PL-0211-18-15029 2018-08-12 18:57:31 A1101178
48 Niezrzeszony PL-0419-18-1291 2018-08-12 18:58:07 A1DA2777
49 Rumiński Tomasz PL-0326-18-18308 2018-08-12 18:58:28 A1DA350A
50 OLR Kirżacz II RUS-18-33038 2018-08-12 18:58:47 A1DA047F
51 Sobociński Zdzisław II PL-0275-18-5222 2018-08-12 18:59:07 A1101DCF
52 Dzwonkowski & Piorun Team PL-044-18-8480 2018-08-12 18:59:25 A1DA2CE8
53 Masterbud I PL-012-18-10029 2018-08-12 18:59:41 A1DA077D
54 Team Kania + Soliwoda PL-013-18-11148 2018-08-12 19:00:13 A1DA550F
55 SZKLARZ PL-04-18-8624 2018-08-12 19:00:26 A1DA18A6
56 Warda Mirosław III PL-0211-18-15193 2018-08-12 19:00:40 A1100DF0
57 Filipkowski Mirosław PL-072-18-2939 2018-08-12 19:00:52 A1DA350E
58 Grzankowski Jarosław PL-0466-18-3233 2018-08-12 19:01:13 A1DA0924
59 Kulesza Daniel & Anna I PL-013-18-14412 2018-08-12 19:01:27 A1DA542D
60 KORSZUN - MURAWSKI PL-0239-18-12226 2018-08-12 19:01:45 A1DA2690
61 Filipkowski Mirosław PL-072-18-2923 2018-08-12 19:01:57 A1DA0845
62 Laeremans Frans II BE-18-6116872 2018-08-12 19:02:19 A1DA4641
63 Kuczyńscy Katarzyna i Marcin PL-0406-18-3617 2018-08-12 19:02:42 A1105156
64 Kulas Przemysław PL-044-18-16346 2018-08-12 19:02:55 A1102C65
65 Gudz Yevheniy DV-03083-18-1016 2018-08-12 19:03:17 A1DA2855
66 Vanonckelen - Leeten BE-18-5069715 2018-08-12 19:04:06 A1101DA3
67 Vercammen Hok Jos II BE-18-6020591 2018-08-12 19:04:21 A1DA0711
68 Warda Mirosław II PL-0211-18-15051 2018-08-12 19:04:38 A1DA4F71
69 Płaszczyca Mariusz PL-014-18-8430 2018-08-12 19:04:54 A1DA4B3B
70 D. M. DUNDA PL-0463-18-4309 2018-08-12 19:05:10 A1DA525B
71 Tomalla Chali & Ali DV-0152-18-2 2018-08-12 19:05:24 A1104F37
72 Rusinkowski Andrzej PL-0245-18-410 2018-08-12 19:05:43 A1DA4450
73 Herbots Kobe Kato BE-18-2083602 2018-08-12 19:05:58 A1DA25B8
74 Krasuski PL-0414-18-9816 2018-08-12 19:06:10 A1DA3777
75 Dmitruk Olivier I GB-X-18-28811 2018-08-12 19:06:25 A1DA0E5A
76 Belgavet Seiffert I BE-18-6208271 2018-08-12 19:06:41 A1DA1887
77 Hartog - Halcyon GB-E-18-21836 2018-08-12 19:06:52 A1102089
78 MasterTeam PL-0442-18-618 2018-08-12 19:07:11 A1DA0C99
79 Pieczara Andrzej PL-024-18-4506 2018-08-12 19:07:52 A1DA2772
80 Robbert Ten Berge NL-18-1216559 2018-08-12 19:08:18 A1DA17A3
81 Czar Podbeskidzia PL-018-18-3068 2018-08-12 19:08:31 A1DA0920
82 Monika Mazurek - Dzięgielewski - Bebłowski Team PL-0239-18-5532 2018-08-12 19:09:14 A1DA4F43
83 Jermacz - Zdankowski PL-013-18-4622 2018-08-12 19:09:34 A1DA0638
84 Lipkiewicz Andrzej & Sobolewski Zdzisław PL-0240-18-737 2018-08-12 19:09:48 A1DA2945
85 DLA GRAŻYNKI PL-0425-18-4477 2018-08-12 19:09:59 A1102D46
86 Sobociński Zdzisław I PL-092-18-2524 2018-08-12 19:10:14 A1DA4E99
87 Gański Krzysztof PL-0296-18-163 2018-08-12 19:10:25 A1DA4648
88 Warda Mirosław III PL-0211-18-15196 2018-08-12 19:10:36 A1DA0708
89 Wiśniewski Jan I PL-0384-18-2804 2018-08-12 19:10:50 A1DA4732
90 TEAM KOGUCIK PL-0482-18-5803 2018-08-12 19:11:10 A1DA2CE1
91 Piwowarski Ryszard - Kocięcki Aron PL-0243-18-445 2018-08-12 19:11:55 A1DA035E
92 Barszczewski Zenon PL-014-18-10550 2018-08-12 19:12:06 A1DA4B35
93 Kowalewski Paweł PL-013-18-7905 2018-08-12 19:12:21 A1DA5142
94 Maładzieżnaja Kamanda PL-013-18-9171 2018-08-12 19:12:35 A1DA269D
95 Potępski Włodzimierz PL-0211-18-264 2018-08-12 19:12:47 A1DA0838
96 Wojciech Sikorski PL-016-18-3493 2018-08-12 19:12:58 A1DA16CE
97 Van Win Ludwig V BE-18-2079637 2018-08-12 19:13:14 A1DA026E
98 Bocheńczak Jan PL-0236-18-3054 2018-08-12 19:13:54 A1DA22F0
99 Team BXL Brussels II BE-18-6116881 2018-08-12 19:14:11 A1DA1085
100 D. M. DUNDA PL-0463-18-4367 2018-08-12 19:14:25 A1101448
101 Bieniek Dariusz S-020-18-145 2018-08-12 19:14:39 A1DA459E
102 Gajewski - Rakowski PL-013-18-6341 2018-08-12 19:16:30 A1102D39
103 Van Win Ludwig V BE-18-2079636 2018-08-12 19:16:50 A1DA4B38
104 Wojtek - Paula II PL-0281-18-2154 2018-08-12 19:17:11 A1DA09E5
105 Urban Mateusz PL-0246-18-1227 2018-08-12 19:17:34 A1DA043F
106 Wojtek - Paula II PL-0281-18-2173 2018-08-12 19:17:46 A1DA0D8B
107 Baranowscy P. R. Team PL-03-18-8071 2018-08-12 19:18:01 A1DA0E9B
108 Gryglik Bogusław PL-0384-18-2527 2018-08-12 19:18:16 A110299D
109 Lorkowski Gregor (Warmia) I DV-04466-18-415 2018-08-12 19:18:39 A1104BB6
110 Haiyue Cherise- Vereyken - Gommers BE-18-6022056 2018-08-12 19:18:53 A1DA4E92
111 Obrycki Henryk PL-013-18-7701 2018-08-12 19:19:28 A1102C1C
112 WG CENTRUM PL-0277-18-2775 2018-08-12 19:19:43 A1DA5260
113 Vanhee Annemie BE-18-3108244 2018-08-12 19:19:58 A1DA199B
114 Jaguś Roman II PL-0275-18-13968 2018-08-12 19:20:12 A1DA0ACD
115 Hartog GB-F-18-24523 2018-08-12 19:20:29 A1DA1412
116 Bury Marek PL-0239-18-5386 2018-08-12 19:20:49 A1DA293D
117 Lenka i Ninka PL-0457-18-2411 2018-08-12 19:21:01 A1DA0C50
118 Niezrzeszony PL-0367-18-11903 2018-08-12 19:21:16 A1DA543B
119 Kulesza Daniel & Anna II PL-013-18-14417 2018-08-12 19:21:31 A1DA091D
120 Jatczak Jarosław II PL-0384-18-13272 2018-08-12 19:21:43 A1DA4733
121 Rzepka Marek i Marcin PL-0316-18-1737 2018-08-12 19:22:01 A1100FB9
122 Bednarczyk Krzysztof PL-044-18-14295 2018-08-12 19:22:27 A1DA3E24
123 Pankiewicz Wojciech BE-18-6116932 2018-08-12 19:22:56 A1DA123B
124 Pawelec Artur PL-0275-18-12542 2018-08-12 19:23:11 A1104F8E
125 OLR Kirżacz I UKR-18-2255187 2018-08-12 19:23:26 A1DA0359
126 Stańczak Damian PL-0239-18-2731 2018-08-12 19:24:03 A1DA2859
127 Spasówka Sylwester PL-0411-18-217 2018-08-12 19:24:18 A1DA3B72
128 Henk de Weerd NL-18-1167276 2018-08-12 19:24:32 A1DA3A84
129 Ziarko Zdzisław PL-011-18-8996 2018-08-12 19:25:10 A1DA131E
130 Maciszewski Michał II PL-05-18-7569 2018-08-12 19:25:26 A1DA5353
131 Piwowarski Ryszard - Kocięcki Aron PL-044-18-14931 2018-08-12 19:26:06 A1DA0709
132 Warda Mirosław I PL-0211-18-15103 2018-08-12 19:26:22 A1102C53
133 Dmitruk Olivier I PL-0457-18-926 2018-08-12 19:26:38 A1DA4AE7
134 Kulas Przemysław PL-044-18-16347 2018-08-12 19:27:24 A1DA16D5
135 Bieniek Dariusz S-020-18-113 2018-08-12 19:27:39 A1DA4ADF
136 Van Win Ludwig IV BE-18-2079647 2018-08-12 19:27:55 A1DA1409
137 Van Oeckel Bart & Nance BE-18-6058348 2018-08-12 19:28:13 A11010A4
138 Niezrzeszony PL-0419-18-1289 2018-08-12 19:28:31 A1DA4EA3
139 Wiśniewski Jan I PL-0384-18-2818 2018-08-12 19:28:45 A1DA2770
140 DLA GRAŻYNKI PL-0425-18-4429 2018-08-12 19:29:04 A1DA2778
141 Bednarczyk Krzysztof PL-044-18-444 2018-08-12 19:29:20 A1DA2A2A
142 ANDRIEJ & ROMAN UKR-18-2255228 2018-08-12 19:29:38 A10FF310
143 Yang JinBiao - Filip Van De Walle BE-18-4213318 2018-08-12 19:33:31 A1DA257B
144 Czar Podbeskidzia PL-018-18-3088 2018-08-12 19:34:14 A1DA4F51
145 Vanwinkel Jef II BE-18-2000402 2018-08-12 19:34:26 A1DA3DAA
146 Drozd Paulina i Dariusz PL-014-18-9228 2018-08-12 19:34:57 A1DA5337
147 Faszcza Jerzy PL-014-18-3838 2018-08-12 19:35:07 A1DA521F
148 Drozd Paulina i Dariusz PL-014-18-9242 2018-08-12 19:35:18 A1102C5D
149 Rumiński Tomasz PL-0326-18-18171 2018-08-12 19:35:30 A110523A
150 Mocarscy Tadeusz i Witold PL-0384-18-3073 2018-08-12 19:35:46 A1DA09DF
151 Selwent & Siemianis PL-0346-18-9113 2018-08-12 19:35:58 A1DA0A1E
152 Dzwonkowski & Piorun Team PL-044-18-8565 2018-08-12 19:36:12 A110273B
153 Rafałowski Tadeusz PL-0384-18-2692 2018-08-12 19:36:26 A1DA0556
154 Kulas Przemysław PL-044-18-16330 2018-08-12 19:36:39 A1DA4E9A
155 MTM Team PL-0384-18-1139 2018-08-12 19:36:52 A11009FC
156 Rafałowski Tadeusz PL-0384-18-2691 2018-08-12 19:37:09 A1101094
157 Grochowski Robert PL-0464-18-8239 2018-08-12 19:37:23 A1DA1322
158 OLENDER Krzysztof PL-0239-18-5014 2018-08-12 19:37:37 A1DA4E7F
159 Vanwinkel Jef I BE-18-2000372 2018-08-12 19:37:46 A1DA0834
160 Olszak Artur i Damian PL-013-18-5307 2018-08-12 19:38:21 A1DA3530
161 Mocarscy Tadeusz i Witold PL-0384-18-3071 2018-08-12 19:38:40 A1DA4A4E
162 Maciszewski Michał I PL-05-18-7561 2018-08-12 19:38:54 A1DA2857
163 ALEX PL-012-18-8877 2018-08-12 19:39:53 A11030F7
164 Laeremans Frans I BE-18-6116878 2018-08-12 19:40:04 A1DA2695
165 WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI PL-0384-18-334 2018-08-12 19:40:14 A1DA15E2
166 Maładzieżnaja Kamanda PL-013-18-9145 2018-08-12 19:40:26 A1DA1A43
167 Mielczarek Mirosław PL-014-18-2525 2018-08-12 19:40:39 A1DA472F
168 ANDRIEJ & ROMAN UKR-18-2277605 2018-08-12 19:40:51 A1DA0923
169 Sipowicz - Moczydłowski PL-013-18-11911 2018-08-12 19:41:05 A110300D
170 Team ORZYSZ PL-016-18-5683 2018-08-12 19:41:17 A1102304
171 SZKLARZ PL-04-18-8602 2018-08-12 19:41:31 A1DA1967
172 Sokółka i Spółka PL-0384-18-220 2018-08-12 19:41:48 A1DA5508
173 Janicki Marian - Kurcaba Eugeniusz PL-0239-18-634 2018-08-12 19:42:04 A1DA091F
174 Team ORZYSZ PL-016-18-5684 2018-08-12 19:42:16 A1DA0393
175 Kacperski Cezary i Krzysztof I PL-0222-18-5136 2018-08-12 19:42:28 A1DA0CD0
176 Tomalla Chali & Ali DV-0270-18-326 2018-08-12 19:42:40 A1DA115A
177 Ciecierski Dariusz PL-044-18-416 2018-08-12 19:42:56 A1DA0564
178 Jaguś Roman II PL-0275-18-5902 2018-08-12 19:43:12 A1DA5133
179 Kąklewski - Wiśniewski PL-0384-18-443 2018-08-12 19:43:28 A1DA2119
180 Wiśniewski Jan II PL-044-18-953 2018-08-12 19:43:43 A1DA4525
181 Pokorski Zdzisław - Piter PL-0488-18-6992 2018-08-12 19:43:56 A1DA1095
182 Belgavet Seiffert II BE-18-6208202 2018-08-12 19:44:11 A1DA3DF5
183 MTM Team PL-0384-18-1125 2018-08-12 19:44:46 A1DA0DB1
184 Hartog - Halcyon GB-R-18-08726 2018-08-12 19:45:00 A1DA0A10
185 Gajewski - Rakowski PL-0394-18-571 2018-08-12 19:45:14 A1DA285A
186 Wojciech Sikorski PL-016-18-3492 2018-08-12 19:45:33 A1DA4F7B
187 Mamiński Mariusz PL-044-18-9876 2018-08-12 19:45:47 A1DA15DE
188 Mączyński Bronisław PL-0285-18-4450 2018-08-12 19:46:03 A1DA179C
189 KIEDA - WASILEWSKI PL-013-18-10026 2018-08-12 19:46:15 A1DA4451
190 Bujkowski Jerzy PL-011-18-318 2018-08-12 19:46:29 A11010A0
191 Bocheńczak Jan PL-0236-18-3068 2018-08-12 19:46:45 A1DA0558
192 Team ROŚ PL-0239-18-440 2018-08-12 19:46:58 A1105114
193 Dzwonkowski & Piorun Team PL-044-18-8457 2018-08-12 19:47:12 A1DA4AE4
194 Rzepka Marek i Marcin PL-0316-18-1739 2018-08-12 19:47:25 A1103FF2
195 Jezierski Marek PL-013-18-9549 2018-08-12 19:47:38 A1DA109C
196 M.W. PL-0488-18-1105 2018-08-12 19:47:53 A1101DD1
197 Stachelscy PL-013-18-4845 2018-08-12 19:48:56 A110506D
198 Grochowski Robert PL-0464-18-8261 2018-08-12 19:49:19 A1104F39
199 Vanwinkel Jef II BE-18-2000368 2018-08-12 19:49:50 A1DA3D9B
200 Van Win Ludwig V BE-18-2079663 2018-08-12 19:50:16 A1DA00A6
201 Macken Tim BE-18-5002775 2018-08-12 19:50:42 A1DA5346
202 Wiśniewski Jan I PL-0384-18-2821 2018-08-12 19:51:50 A1DA0930
203 Vercammen Hok Jos I BE-18-6020590 2018-08-12 19:52:54 A1DA4E82
204 Pokorski Zdzisław - Piter PL-0488-18-6986 2018-08-12 19:53:19 A1DA4B3E
205 Prusaczyk Roman PL-044-18-8040 2018-08-12 19:53:54 A1DA1965
206 Ciecierski Dariusz PL-044-18-437 2018-08-12 19:54:15 A1DA4EA7
207 Team Andrzej & Robert PL-014-18-8270 2018-08-12 19:54:30 A1DA2A2D
208 Maciszewski Michał II PL-05-18-7585 2018-08-12 19:54:46 A1104D67
209 MasterTeam PL-0442-18-623 2018-08-12 19:55:11 A1DA0CD5
210 Pankiewicz Wojciech BE-18-2143966 2018-08-12 19:55:29 A1DA268E
211 Gudz Yevheniy DV-03083-18-1020 2018-08-12 19:55:44 A1DA5212
212 Vanwinkel Jef II BE-18-2000401 2018-08-12 19:56:09 A1101366
213 Potępski Włodzimierz PL-0211-18-275 2018-08-12 19:56:26 A1DA140C
214 Maciorowski Wiesław PL-011-18-1813 2018-08-12 19:56:40 A1102D45
215 Gański Krzysztof PL-0296-18-160 2018-08-12 19:57:01 A1DA0640
216 Pieczara Andrzej PL-024-18-4528 2018-08-12 19:57:44 A1DA4363
217 PIKO Piotr Kowalewski PL-0263-18-6275 2018-08-12 19:57:58 A1DA4F53
218 Herbots Kobe Kato BE-18-2083606 2018-08-12 19:58:14 A1DA15E6
219 Mroczkowski - Święciński PL-014-18-8262 2018-08-12 19:58:29 A1DA0D8D
220 Kulesza Daniel & Anna II PL-013-18-14430 2018-08-12 19:58:47 A110135C
221 Warda Mirosław II PL-0211-18-15036 2018-08-12 19:59:00 A1104F33
222 Janicki Marian - Kurcaba Eugeniusz PL-0239-18-616 2018-08-12 19:59:49 A1100FB4
223 Łechtańscy Andrzej i Dariusz PL-0223-18-9050 2018-08-12 20:00:20 A1DA45A4
224 Lipiński Marek PL-014-18-6040 2018-08-12 20:00:34 A1DA15E8
225 Wojciech Sikorski PL-016-18-3500 2018-08-12 20:00:49 A1DA3D9D
226 Filipkowski Mirosław PL-072-18-2916 2018-08-12 20:01:03 A1DA4F45
227 Hartog - Halcyon GB-E-18-21829 2018-08-12 20:01:16 A1DA4F50
228 GARDOCKI - WESOŁOWSKI PL-014-18-6918 2018-08-12 20:01:34 A1DA4AE6
229 GARDOCKI - WESOŁOWSKI PL-014-18-12931 2018-08-12 20:01:46 A1103284
230 Okurowski Marek PL-044-18-7959 2018-08-12 20:02:07 A1DA0616
231 Van Loock - Delaet BE-18-2141276 2018-08-12 20:02:23 A110238B
232 Waliczak Tadeusz PL-0285-18-21010 2018-08-12 20:02:38 A1DA1405
233 Sobociński Zdzisław I PL-092-18-2502 2018-08-12 20:02:48 A11041AF
234 Yang JinBiao - Filip Van De Walle BE-18-4213313 2018-08-12 20:03:17 A1DA1968
235 Herbots Kobe Kato BE-18-2083543 2018-08-12 20:03:34 A1DA4CFF
236 Mroczkowski - Święciński PL-014-18-440 2018-08-12 20:03:48 A11016F7
237 Mączyński Bronisław PL-0285-18-4459 2018-08-12 20:04:01 A1DA0704
238 Kulesza Daniel & Anna I PL-013-18-14411 2018-08-12 20:04:15 A1DA5512
239 Sobociński Zdzisław II PL-0275-18-5296 2018-08-12 20:04:30 A1DA4A50
240 Kubáček Lubomír CZ-0234-18-1203 2018-08-12 20:04:42 A11040E1
241 Belgavet Seiffert II BE-18-6208270 2018-08-12 20:04:53 A1DA25B5
242 Lorkowski Gregor (Warmia) I DV-03577-18-58 2018-08-12 20:05:09 A11030F2
243 Nalewajko Teresa PL-011-18-14845 2018-08-12 20:06:23 A1DA3C29
244 Rusinkowski Andrzej PL-0245-18-460 2018-08-12 20:06:33 A1DA0CCF
245 OLR Kirżacz II UKR-18-2255186 2018-08-12 20:06:43 A1DA3F85
246 Sobociński Zdzisław I PL-092-18-2527 2018-08-12 20:06:53 A1DA1410
247 Gański Krzysztof PL-0296-18-152 2018-08-12 20:07:05 A1DA17CF
248 Okurowski Marek PL-044-18-7905 2018-08-12 20:07:17 A1DA22E8
249 Jatczak Jarosław II PL-0384-18-13268 2018-08-12 20:07:33 A1DA17B5
250 Rorat Tomasz PL-045-18-2399 2018-08-12 20:07:43 A1DA4871
251 Haiyue Cherise- Vereyken - Gommers BE-18-6022060 2018-08-12 20:07:58 A1DA2C00
252 Gański Krzysztof PL-0296-18-173 2018-08-12 20:08:08 A1DA42B0
253 Dmitruk Olivier I GB-X-18-28812 2018-08-12 20:08:24 A1DA046D
254 Wójcicki & Gryczkowska PL-014-18-448 2018-08-12 20:08:34 A1DA15E7
255 Kacperski Cezary i Krzysztof II PL-0222-18-5140 2018-08-12 20:08:47 A1DA268B
256 Obrycki Henryk PL-013-18-7720 2018-08-12 20:09:04 A1DA109A
257 Lipkiewicz Andrzej & Sobolewski Zdzisław PL-0240-18-752 2018-08-12 20:09:14 A1DA3034
258 Van Win Ludwig II BE-18-2079643 2018-08-12 20:09:27 A1DA4C2A
259 J & M Rosploch NL-18-1229047 2018-08-12 20:09:40 A1DA0F98
260 Van Win Ludwig V BE-18-2079650 2018-08-12 20:09:52 A1105080
261 Vercammen Hok Jos II BE-18-6020564 2018-08-12 20:10:02 A1DA25B0
262 WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI PL-0384-18-373 2018-08-12 20:10:22 A1DA4A4D
263 Krasiński Mirosław GR-18-0925602 2018-08-12 20:10:41 A1DA0BEA
264 Krasiński Mirosław GR-18-0925619 2018-08-12 20:11:29 A1DA1235
265 Starzec Tadeusz & Sławomir - Team PL-0420-18-3505 2018-08-12 20:11:43 A1DA5143
266 Lipkiewicz Andrzej & Sobolewski Zdzisław PL-0240-18-741 2018-08-12 20:11:56 A1DA22EB
267 Przybysz Zbigniew I PL-0473-18-4083 2018-08-12 20:12:05 A1DA5066
268 Lipkiewicz Andrzej & Sobolewski Zdzisław PL-0240-18-746 2018-08-12 20:12:14 A1104F92
269 Kołakowski Jan PL-0241-18-7894 2018-08-12 20:12:23 A1DA1099
270 MTM Team PL-0384-18-1118 2018-08-12 20:12:33 A1DA0BD5
271 Kozakowski Andrzej PL-0192-18-1019 2018-08-12 20:12:42 A1101358
272 Team Frątczak PL-0187-18-3919 2018-08-12 20:12:55 A1DA4E8E
273 Laeremans Frans I BE-18-6116885 2018-08-12 20:13:33 A1DA1094
274 Najda Ryszard PL-0384-18-3754 2018-08-12 20:13:43 A1DA293F
275 Pędzich Piotr PL-05-18-16008 2018-08-12 20:13:50 A1DA061B
276 Potępski Włodzimierz PL-0211-18-311 2018-08-12 20:14:04 A1DA0DAC
277 Baran Marcin PL-0275-18-5514 2018-08-12 20:16:45 A1DA4CBC
278 Czerwiński Sławomir PL-03-18-872 2018-08-12 20:16:52 A1DA18A5
279 Kozakowski Andrzej PL-0192-18-1031 2018-08-12 20:17:18 A110144F
280 Jezierski Marek PL-013-18-9507 2018-08-12 20:17:59 A110108E
281 Hartog - Halcyon DV-08386-18-5029 2018-08-12 20:18:09 A1104DC1
282 Van Loock - Delaet BE-18-2141280 2018-08-12 20:18:28 A1DA4F4D
283 Van Loock - Delaet BE-18-2141275 2018-08-12 20:18:41 A1DA495F
284 Gański Krzysztof PL-0296-18-165 2018-08-12 20:19:08 A1DA4F79
285 J. Grzankowski & J. Kostorz PL-0268-18-1877 2018-08-12 20:19:37 A110127A
286 KIEDA - WASILEWSKI PL-013-18-10067 2018-08-12 20:19:50 A1DA08F1
287 ANDRIEJ & ROMAN UKR-18-2277606 2018-08-12 20:20:02 A1DA114E
288 Okurowski Marek PL-044-18-7960 2018-08-12 20:20:17 A1DA070B
289 Zdunczyk Jacek PL-0246-18-9212 2018-08-12 20:20:33 A1DA17CB
290 Makarewicz Team PL-013-18-5033 2018-08-12 20:20:46 A1DA140E
291 PIKO Piotr Kowalewski PL-011-18-13065 2018-08-12 20:20:57 A1DA4F58
292 Pankiewicz Wojciech BE-18-6116934 2018-08-12 20:21:09 A1DA3DAF
293 Szuniewicz Leon BE-18-2079508 2018-08-12 20:21:25 A1DA02AC
294 Team BXL Brussels II BE-18-6116871 2018-08-12 20:21:35 A1DA15E5
295 GARDOCKI - WESOŁOWSKI PL-014-18-12933 2018-08-12 20:22:05 A110416B
296 Team Frątczak PL-0187-18-3922 2018-08-12 20:22:17 A1DA1090
297 Van Oeckel Bart & Nance BE-18-6058361 2018-08-12 20:22:34 A1DA0836
298 Bocheńczak Jan PL-0236-18-3034 2018-08-12 20:22:45 A1100F9F
299 DLA GRAŻYNKI PL-0425-18-4410 2018-08-12 20:22:55 A1DA0470
300 Lorkowski Gregor (Warmia) II DV-03577-18-53 2018-08-12 20:23:04 A1DA018B
301 Mamiński Mariusz PL-044-18-9898 2018-08-12 20:23:16 A1102B6F
302 Gierczak Tadeusz II PL-0163-18-8677 2018-08-12 20:23:32 A11051F1
303 Szymankowski - Szewczyk PL-0395-18-2041 2018-08-12 20:23:46 A1DA0643
304 Gudz Yevheniy DV-03083-18-1030 2018-08-12 20:24:16 A1DA16C8
305 Starzec Tadeusz & Sławomir - Team PL-0420-18-3616 2018-08-12 20:24:27 A1DA0DB2
306 Filipkowski Mariusz PL-013-18-4404 2018-08-12 20:24:39 A1102960
307 Gierczak Tadeusz II PL-0163-18-8665 2018-08-12 20:24:52 A1DA2948
308 Robbert Ten Berge NL-18-1216558 2018-08-12 20:25:05 A1DA131A
309 Spasówka Sylwester PL-0411-18-213 2018-08-12 20:25:16 A1DA0835
310 Maciszewski Michał III PL-0425-18-16278 2018-08-12 20:25:25 A110136A
311 Haiyue Cherise- Vereyken - Gommers BE-18-6022057 2018-08-12 20:25:35 A1DA4CFE
312 DLA GRAŻYNKI PL-0425-18-4402 2018-08-12 20:25:47 A1D9FDBB
313 Team Frątczak PL-0187-18-3924 2018-08-12 20:25:55 A1DA4F6E
314 Baranowscy P. R. Team PL-03-18-8045 2018-08-12 20:26:06 A1DA0FCE
315 Bury Marek PL-0239-18-5335 2018-08-12 20:26:17 A1DA0637
316 Bury Marek PL-0239-18-5316 2018-08-12 20:26:27 A1DA2A34
317 Bury Marek PL-0239-18-5306 2018-08-12 20:26:35 A1DA4448
318 Czerwiński Sławomir PL-03-18-860 2018-08-12 20:26:48 A1DA2CE5
319 Gudz Yevheniy DV-03083-18-1014 2018-08-12 20:27:06 A1DA4A53
320 MasterTeam PL-0442-18-650 2018-08-12 20:27:20 A1DA0CD7
321 Paszkowski Antoni PL-014-18-5702 2018-08-12 20:27:46 A1DA35FD
322 Van Win Ludwig III BE-18-2079638 2018-08-12 20:27:57 A1102F1F
323 Niemierka Leszek i Włodzimierz PL-010-18-15159 2018-08-12 20:28:08 A1DA0472
324 MILENA PL-0414-18-18039 2018-08-12 20:28:38 A1DA2ADA
325 Herbots Kobe Kato BE-18-2083607 2018-08-12 20:28:52 A1DA486E
326 Kubáček Lubomír CZ-0234-18-1213 2018-08-12 20:29:03 A1DA0A31
327 Kuczyńscy Katarzyna i Marcin PL-0406-18-3638 2018-08-12 20:29:20 A1DA0CC6
328 Pawelec Artur PL-0275-18-12089 2018-08-12 20:29:31 A1100FAF
329 Rafałowski Tadeusz PL-0384-18-2676 2018-08-12 20:29:58 A1104F81
330 Warda Mirosław I PL-0211-18-15035 2018-08-12 20:30:14 A1DA3DFA
331 Macken Tim BE-18-6249236 2018-08-12 20:30:33 A11027C9
332 R2 SDG Team PL-016-18-8809 2018-08-12 20:30:43 A1DA0269
333 Bednarczyk Krzysztof PL-044-18-14204 2018-08-12 20:31:01 A1DA4E8F
334 Kawecki Waldemar PL-016-18-4488 2018-08-12 20:31:14 A1103FF7
335 Team ROŚ PL-0239-18-20 2018-08-12 20:31:26 A110118B
336 OLR Kirżacz I RUS-18-33039 2018-08-12 20:31:40 A1DA350F
337 Baran Marcin PL-0275-18-5508 2018-08-12 20:31:57 A1104F38
338 Team Kania + Soliwoda PL-013-18-11126 2018-08-12 20:32:07 A1DA15E9
339 Bieniek Dariusz S-020-18-74 2018-08-12 20:32:16 A1D9FD2E
340 WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI PL-0384-18-333 2018-08-12 20:32:31 A11005C5
341 Laeremans Frans II BE-18-6116880 2018-08-12 20:32:44 A1DA4F40
342 M.W. PL-0211-18-15099 2018-08-12 20:32:54 A1DA4CB5
343 Brzozowy Mateusz PL-044-18-4001 2018-08-12 20:33:06 A1DA1096
344 Kąklewski - Wiśniewski PL-0384-18-467 2018-08-12 20:33:26 A1DA0C9A
345 Stańczak Damian PL-0239-18-2741 2018-08-12 20:33:43 A1DA4640
346 Gierczak Tadeusz PL-0163-18-8870 2018-08-12 20:34:00 A1DA25B2
347 Laeremans Frans II BE-18-6116875 2018-08-12 20:34:34 A1103B1C
348 D. M. DUNDA PL-0463-18-4372 2018-08-12 20:34:56 A1DA188D
349 SZMAGLIŃSKI JERZY PL-0192-18-1166 2018-08-12 20:35:12 A1DA5439
350 Płaszczyca Mariusz PL-014-18-8424 2018-08-12 20:35:28 A1102C62
351 Dzwonkowski & Piorun Team PL-013-18-6864 2018-08-12 20:35:46 A1104F84
352 OLENDER Krzysztof PL-0239-18-5036 2018-08-12 20:36:01 A1DA00A4
353 Barszczewski Zenon PL-014-18-10523 2018-08-12 20:36:15 A1DA2B17
354 Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce PL-0196-18-36 2018-08-12 20:36:30 A1DA5264
355 Zdunczyk Jacek PL-0246-18-9220 2018-08-12 20:36:47 A1DA25B1
356 Zdunczyk Jacek PL-0246-18-9241 2018-08-12 20:37:00 A1DA0932
357 WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI PL-0384-18-182 2018-08-12 20:37:17 A1DA5300
358 Niemierka Leszek i Włodzimierz PL-0178-18-6393 2018-08-12 20:37:32 A1DA5338
359 Yang JinBiao - Filip Van De Walle BE-18-4213312 2018-08-12 20:37:46 A1DA5036
360 Kulas Przemysław PL-044-18-16355 2018-08-12 20:38:00 A1DA4B36
361 Van Win Ludwig IV BE-18-2079652 2018-08-12 20:38:15 A1DA140F
362 ANDRIEJ & ROMAN UKR-18-2255222 2018-08-12 20:38:36 A1DA0CD8
363 Spasówka Sylwester PL-0411-18-210 2018-08-12 20:38:52 A1DA0CCA
364 Gryglik Bogusław PL-0384-18-2535 2018-08-12 20:39:31 A1DA459F
365 Maciszewski Michał I PL-05-18-7560 2018-08-12 20:39:55 A1DA473A
366 BANITA PL-0384-18-916 2018-08-12 20:40:08 A1DA4CF9
367 Maciszewski Michał I PL-05-18-7559 2018-08-12 20:40:22 A1DA188F
368 Zajączkowski Wacław Franciszek PL-0240-18-37 2018-08-12 20:40:36 A110118E
369 OLR Kirżacz II RUS-18-33010 2018-08-12 20:40:52 A1DA02AF
370 Koluch Tadeusz PL-0473-18-11801 2018-08-12 20:41:05 A1DA4E8A
371 Sipowicz - Moczydłowski PL-013-18-11917 2018-08-12 20:41:22 A1DA16C7
372 Maciorowski Wiesław PL-014-18-452 2018-08-12 20:41:36 A1DA4870
373 Rompca Piotr PL-060-18-9205 2018-08-12 20:41:51 A1DA2577
374 Makarewicz Team PL-013-18-5037 2018-08-12 20:42:00 A1DA0C9B
375 Spiegel - Pawlica I PL-0402-18-3792 2018-08-12 20:42:14 A1DA269B
376 Janicki Marian - Kurcaba Eugeniusz PL-0239-18-609 2018-08-12 20:42:23 A1DA4AE5
377 Sokółka i Spółka PL-0384-18-223 2018-08-12 20:42:36 A1DA49EE
378 Henk de Weerd NL-18-1167285 2018-08-12 20:43:20 A1DA0A20
379 Krasuski PL-0414-18-9813 2018-08-12 20:43:34 A1DA0390
380 Czar Podbeskidzia PL-018-18-3095 2018-08-12 20:43:51 A1105025
381 Mroczkowski - Święciński PL-014-18-8285 2018-08-12 20:44:00 A1DA15E0
382 MAŁY PL-0383-18-7728 2018-08-12 20:44:12 A1DA2ADD
383 Pędzich Piotr PL-05-18-16015 2018-08-12 20:44:33 A1DA5423
384 Van Win Ludwig IV BE-18-2079648 2018-08-12 20:45:02 A1DA2DD1
385 Kacperski Cezary i Krzysztof II PL-0222-18-5109 2018-08-12 20:45:19 A1DA2689
386 Herbots Kobe Kato BE-18-2083509 2018-08-12 20:45:35 A1103BFD
387 Team Frątczak PL-0187-18-3933 2018-08-12 20:45:43 A11043DF
388 Van Loock - Delaet BE-18-2141263 2018-08-12 20:45:56 A1DA512D
389 Maciorowski Wiesław PL-014-18-3505 2018-08-12 20:46:07 A1DA0399
390 Van Oeckel Bart & Nance BE-18-6058371 2018-08-12 20:46:17 A1DA4A4F
391 KORSZUN - MURAWSKI PL-0239-18-12247 2018-08-12 20:46:26 A110152F
392 Monika Mazurek - Dzięgielewski - Bebłowski Team PL-0239-18-5533 2018-08-12 20:46:35 A1DA0270
393 Vercammen Hok Jos I BE-18-6020588 2018-08-12 20:46:53 A1DA0847
394 Selwent & Siemianis PL-0346-18-9130 2018-08-12 20:47:04 A1DA100D
395 Hartog GB-N-18-28897 2018-08-12 20:47:11 A1DA19A3
396 Żebrowski R. & Wiśniewski A. PL-0466-18-221 2018-08-12 20:47:33 A1104BB2
397 SZKLARZ PL-04-18-8631 2018-08-12 20:49:33 A1DA0F72
398 Okurowski Marek PL-044-18-7947 2018-08-12 20:49:40 A110507C
399 Obrycki Henryk PL-013-18-7713 2018-08-12 20:49:51 A1DA4447
400 Żebrowski R. & Wiśniewski A. PL-0466-18-280 2018-08-12 20:50:04 A1DA0397
401 JANUSZ & TEŚCIOWA PL-0333-18-3271 2018-08-12 20:50:14 A1DA5035
402 Grzankowski Jarosław PL-0466-18-3221 2018-08-12 20:50:21 A11027C6
403 Zajączkowski Wacław Franciszek PL-0240-18-39 2018-08-12 20:50:30 A1DA046A
404 Henk de Weerd NL-18-5111677 2018-08-12 20:50:41 A1DA516F
405 Van Loock - Delaet BE-18-2141272 2018-08-12 20:50:53 A1DA0701
406 Mamiński Mariusz PL-044-18-9897 2018-08-12 20:51:04 A1104BAC
407 Kawecki Waldemar PL-016-18-4483 2018-08-12 20:51:18 A1DA2116
408 Nieradko Marek PL-014-18-1635 2018-08-12 20:51:30 A1DA4364
409 Rorat Tomasz PL-045-18-2188 2018-08-12 20:51:40 A1DA243C
410 Płaszczyca Mariusz PL-014-18-8385 2018-08-12 20:52:23 A1DA5254
411 Wojtek - Paula I PL-0281-18-2155 2018-08-12 20:52:37 A1DA18B1
412 BANITA PL-0384-18-727 2018-08-12 20:53:01 A1DA1093
413 Wiśniewski Jan I PL-0384-18-2811 2018-08-12 20:53:15 A1DA22EA
414 Grochowski Robert PL-0464-18-8253 2018-08-12 20:53:26 A110299A
415 D. M. DUNDA PL-0463-18-4311 2018-08-12 20:53:35 A1DA25B6
416 Henk de Weerd NL-18-1167291 2018-08-12 20:53:47 A1DA4739
417 Kacperski Cezary i Krzysztof I PL-0222-18-5149 2018-08-12 20:54:04 A1DA188B
418 Baran Marcin PL-0275-18-5501 2018-08-12 20:54:11 A1DA1407
419 Van Win Ludwig I BE-18-2079657 2018-08-12 20:54:19 A1103010
420 SILICE TEAM PL-0239-18-4579 2018-08-12 20:54:29 A1102A95
421 Jatczak Jarosław I PL-0384-18-13252 2018-08-12 20:54:40 A1DA2CE9
422 Kubiszok Artur PL-0491-18-4114 2018-08-12 20:54:48 A1DA16CC
423 Filipkowski Mariusz PL-013-18-4403 2018-08-12 20:54:58 A1DA00AF
424 Krasuski PL-0414-18-9817 2018-08-12 20:55:06 A1DA0921
425 Geerinckx Luc BE-18-6024345 2018-08-12 20:55:48 A1DA459B
426 Sprycha Łukasz PL-0468-18-11369 2018-08-12 20:56:13 A1103F8E
427 Verbergt Jan BE-18-6070744 2018-08-12 20:56:55 A1DA2940
428 Warda Mirosław III PL-0211-18-15192 2018-08-12 20:57:06 A1DA25A6
429 Laeremans Frans I BE-18-6116921 2018-08-12 20:57:15 A1104D66
430 Kamienowski Jan PL-044-18-634 2018-08-12 20:57:24 A1104CCB
431 Jatczak Jarosław I PL-0384-18-13223 2018-08-12 20:57:31 A1DA16CD
432 Kowalewski Paweł PL-013-18-7917 2018-08-12 20:57:38 A1DA4F46
433 Tomalla Chali & Ali DV-0152-18-4 2018-08-12 20:57:48 A1DA0EA2
434 Yang JinBiao - Filip Van De Walle BE-18-4213314 2018-08-12 20:57:53 A1DA0BE5
435 Masterbud II PL-012-18-10028 2018-08-12 20:58:05 A1100EB9
436 Gierczak Tadeusz II PL-0163-18-8663 2018-08-12 20:58:13 A110094E
437 MAŁY PL-0383-18-7704 2018-08-12 20:58:23 A1DA2694
438 Robbert Ten Berge NL-18-1216551 2018-08-12 20:58:32 A1DA4282
439 Okurowski Marek PL-044-18-7906 2018-08-12 20:58:38 A1DA070A
440 Wójcicki & Gryczkowska PL-014-18-405 2018-08-12 20:58:52 A1DA5429
441 Drapa Andreas DV-01769-18-432 2018-08-12 20:59:00 A1DA18A9
442 Turkot Henryk PL-014-18-1102 2018-08-12 20:59:50 A1DA5425
443 Vercammen Hok Jos II BE-18-6020579 2018-08-12 21:00:00 A1100881
444 Selwent & Siemianis PL-0346-18-9138 2018-08-12 21:00:12 A1DA25B3
445 Warda Mirosław I PL-0211-18-15012 2018-08-12 21:00:42 A1DA1092
446 Baranowscy P. R. Team PL-03-18-8010 2018-08-12 21:01:12 A1DA043B
447 Pędzich Piotr PL-05-18-16021 2018-08-12 21:01:23 A1DA0565
448 Vanonckelen - Leeten BE-18-5069702 2018-08-12 21:01:35 A1DA070C
449 Wojtek - Paula II PL-0281-18-2168 2018-08-12 21:01:44 A1DA4F75
450 Maładzieżnaja Kamanda PL-013-18-9155 2018-08-12 21:01:53 A11006B2
451 Drozd Paulina i Dariusz PL-014-18-9210 2018-08-12 21:02:03 A1DA5257
452 Weksznejder & Święcicki & Przekop PL-013-18-11706 2018-08-12 21:02:14 A1DA00AE
453 Bednarczyk Krzysztof PL-044-18-14206 2018-08-12 21:02:25 A1DA4F5E
454 Prusaczyk Roman PL-044-18-8088 2018-08-12 21:02:37 A1DA0DC5
455 Laeremans Frans II BE-18-6116887 2018-08-12 21:02:48 A11051FF
456 Rafałowski Tadeusz PL-0384-18-2678 2018-08-12 21:02:56 A1DA17C9
457 Przybysz Zbigniew I PL-0473-18-4097 2018-08-12 21:03:07 A1DA1233
458 Paszkowski Antoni PL-014-18-5726 2018-08-12 21:03:17 A1DA444E
459 Faszcza Jerzy PL-014-18-3836 2018-08-12 21:03:29 A1DA25C0
460 Masterbud II PL-012-18-10033 2018-08-12 21:03:50 A1DA1321
461 TEAM KOGUCIK PL-0435-18-604 2018-08-12 21:04:02 A1DA3DF3
462 Belgavet Seiffert II BE-18-6208261 2018-08-12 21:04:16 A1DA0F6E
463 Górecki Rafał PL-0345-18-8104 2018-08-12 21:04:36 A1101DC9
464 Jermacz - Zdankowski PL-013-18-4549 2018-08-12 21:04:45 A1DA054F
465 Maciszewski Michał III PL-05-18-7584 2018-08-12 21:04:50 A1DA5218
466 Jatczak Jarosław I PL-0384-18-13232 2018-08-12 21:05:03 A1DA0442
467 Herbots Jo BE-18-2135653 2018-08-12 21:05:17 A1D9FF04
468 MILENA PL-0414-18-18207 2018-08-12 21:05:26 A1DA140A
469 Najda Ryszard PL-0384-18-3749 2018-08-12 21:05:36 A1DA2575
470 Kuczyńscy Katarzyna i Marcin PL-0406-18-3668 2018-08-12 21:05:47 A1DA114B
471 Belgavet Seiffert II BE-18-6208262 2018-08-12 21:05:59 A1DA4BC8
472 Haiyue Cherise- Vereyken - Gommers BE-18-6022061 2018-08-12 21:06:08 A1102B84
473 Tomalla Chali & Ali DV-0152-18-255 2018-08-12 21:06:17 A1DA17CE
474 Sobociński Zdzisław II PL-0275-18-5210 2018-08-12 21:06:32 A1DA18A1
475 Mamiński Mariusz PL-044-18-9886 2018-08-12 21:07:08 A1101093
476 Olecko Team PL-016-18-4998 2018-08-12 21:07:21 A1104C70
477 Grzankowski Jarosław PL-0466-18-3213 2018-08-12 21:07:46 A110299B
478 Herbots Jo BE-18-2135656 2018-08-12 21:08:01 A1DA053C
479 Waliczak Tadeusz PL-0285-18-21023 2018-08-12 21:08:12 A1DA2697
480 Masterbud I PL-012-18-10014 2018-08-12 21:08:26 A1DA188A
481 Bączek Jan i Mateusz PL-044-18-16062 2018-08-12 21:08:46 A1DA035D
482 Bączek Jan i Mateusz PL-044-18-16045 2018-08-12 21:09:00 A1DA1411
483 Boboc Marius BE-18-2079356 2018-08-12 21:09:11 A1103E25
484 Szuniewicz Leon BE-18-2079509 2018-08-12 21:09:18 A1101092
485 Kacperski Cezary i Krzysztof III PL-0222-18-5226 2018-08-12 21:09:33 A1DA490B
486 Stachelscy PL-013-18-4804 2018-08-12 21:09:47 A1DA5265
487 Kawecki Waldemar PL-016-18-4493 2018-08-12 21:09:55 A1DA521C
488 Mocarscy Tadeusz i Witold PL-0384-18-3099 2018-08-12 21:10:19 A11025AB
489 D. M. DUNDA PL-0463-18-4850 2018-08-12 21:11:06 A1DA1888
490 Kacperski Cezary i Krzysztof II PL-0222-18-5120 2018-08-12 21:11:43 A1DA5061
491 Kacperski Cezary i Krzysztof II PL-0222-18-5111 2018-08-12 21:11:52 A1101439
492 Pędzich Piotr PL-05-18-16049 2018-08-12 21:12:03 A1DA1889
493 KIEDA - WASILEWSKI PL-016-18-2907 2018-08-12 21:12:15 A1DA14F3
494 Maciorowski Wiesław II PL-014-18-462 2018-08-12 21:12:24 A1DA486F
495 Urban Mateusz PL-0246-18-1228 2018-08-12 21:12:41 A1100DEA
496 Pokorski Zdzisław - Piter PL-0488-18-6988 2018-08-12 21:12:48 A1102482
497 Spiegel - Pawlica I PL-0402-18-3794 2018-08-12 21:13:00 A1DA4F6F
498 SILICE TEAM PL-0239-18-4574 2018-08-12 21:13:10 A1DA3F08
499 Płaszczyca Mariusz PL-014-18-8373 2018-08-12 21:13:25 A1DA444A
500 WARKA DV-021-18-202 2018-08-12 21:13:32 A1101ADF
501 J & M Rosploch NL-18-1229061 2018-08-12 21:13:44 A1DA2698
502 Kania Jarosław PL-013-18-11150 2018-08-12 21:13:54 A1DA0268
503 Potępski Włodzimierz PL-0211-18-303 2018-08-12 21:14:09 A1DA4F49
504 Team Andrzej & Robert PL-014-18-246 2018-08-12 21:14:20 A1DA2AD9
505 Piwowarski Ryszard - Kocięcki Aron PL-0243-18-426 2018-08-12 21:14:43 A1DA4365
506 R2 SDG Team PL-016-18-8807 2018-08-12 21:14:58 A1101CDF
507 MasterTeam II PL-0442-18-598 2018-08-12 21:15:12 A1101CE7
508 Żebrowski R. & Wiśniewski A. PL-0466-18-244 2018-08-12 21:15:23 A1102D3B
509 Geerinckx Luc BE-18-6024348 2018-08-12 21:15:40 A1DA043C
510 Bączek Jan i Mateusz PL-044-18-16023 2018-08-12 21:15:52 A1DA2DCE
511 Kozakowski Andrzej PL-0192-18-1029 2018-08-12 21:16:16 A1103FFA
512 Sprycha Łukasz PL-0468-18-11441 2018-08-12 21:16:27 A1DA269F
513 Filipkowski Mirosław PL-072-18-2937 2018-08-12 21:16:43 A1DA0F96
514 Maciszewski Michał III PL-0425-18-16206 2018-08-12 21:16:59 A1DA115D
515 Zdunczyk Jacek PL-0246-18-9251 2018-08-12 21:17:11 A1DA5033
516 Team ORZYSZ PL-016-18-5674 2018-08-12 21:17:20 A1DA17BB
517 OLR Kirżacz I RUS-18-33005 2018-08-12 21:17:33 A1DA4734
518 Starzec Tadeusz & Sławomir - Team PL-0420-18-3625 2018-08-12 21:17:46 A1DA2A29
519 WARKA PL-011-18-14101 2018-08-12 21:18:00 A1DA17B7
520 Kacperski Cezary i Krzysztof I PL-0222-18-5110 2018-08-12 21:18:16 A1DA0560
521 Wojtek - Paula I PL-0281-18-2129 2018-08-12 21:18:31 A1104E97
522 Kozakowski Andrzej PL-0192-18-1061 2018-08-12 21:18:50 A1DA2115
523 Jatczak Jarosław II PL-0384-18-13215 2018-08-12 21:19:03 A1DA5427
524 Makarewicz Team PL-013-18-5003 2018-08-12 21:19:28 A1104E46
525 Pankiewicz Wojciech BE-18-6116931 2018-08-12 21:19:40 A1D9FDBC
526 Kacperski Cezary i Krzysztof III PL-0222-18-5227 2018-08-12 21:19:52 A1DA1156
527 GARDOCKI - WESOŁOWSKI PL-014-18-6908 2018-08-12 21:19:58 A1DA0A1A
528 Lipiński Marek PL-014-18-6050 2018-08-12 21:20:10 A1102B78
529 Kulesza Daniel & Anna II PL-013-18-14442 2018-08-12 21:20:23 A1102A85
530 Kozakowski Andrzej PL-0192-18-1036 2018-08-12 21:20:32 A1DA084A
531 Pankiewicz Wojciech BE-18-2143980 2018-08-12 21:20:44 A1102B7B
532 Hartog GB-N-18-54912 2018-08-12 21:21:00 A1DA2737
533 Jermacz - Zdankowski PL-013-18-4540 2018-08-12 21:21:15 A1DA027E
534 Drozd Paulina i Dariusz PL-014-18-9209 2018-08-12 21:21:24 A1DA25BA
535 Kubiszok Artur PL-0491-18-4117 2018-08-12 21:21:45 A11029A0
536 M.W. PL-0488-18-1108 2018-08-12 21:21:57 A1DA14FF
537 R2 SDG Team PL-0383-18-7712 2018-08-12 21:22:10 A1DA0C98
538 Bury Marek PL-0239-18-5305 2018-08-12 21:22:26 A1DA0A16
539 Spiegel - Pawlica I PL-0402-18-3789 2018-08-12 21:22:34 A11010A1
540 Van Win Ludwig II BE-18-2079666 2018-08-12 21:24:08 A1DA027F
541 Pieczara Andrzej PL-024-18-4514 2018-08-12 21:24:34 A1DA17B9
542 G & S Team PL-0384-18-7175 2018-08-12 21:24:46 A1104E50
543 Olszak Artur i Damian PL-013-18-5302 2018-08-12 21:25:04 A11005D1
544 Lorkowski Gregor (Warmia) II DV-04466-18-421 2018-08-12 21:25:17 A11030F9
545 Wiśniewski Jan II PL-044-18-962 2018-08-12 21:25:29 A1DA3DF9
546 R2 SDG Team PL-0383-18-7039 2018-08-12 21:25:45 A1104D65
547 Wojtek - Paula I PL-0281-18-2163 2018-08-12 21:25:59 A1DA1045
548 Małolepszy Radosław I PL-0275-18-5766 2018-08-12 21:26:27 A1DA00A5
549 Zajączkowski Wacław Franciszek PL-0240-18-92 2018-08-12 21:26:40 A1DA046B
550 Herbots Kobe Kato BE-18-2083564 2018-08-12 21:27:00 A1DA038E
551 Sobociński Zdzisław II PL-0275-18-5289 2018-08-12 21:27:22 A1DA542E
552 Pieczara Andrzej PL-024-18-4527 2018-08-12 21:27:35 A1DA1086
553 Hartog GB-F-18-24577 2018-08-12 21:27:43 A1DA525D
554 Zajączkowski Wacław Franciszek PL-0240-18-31 2018-08-12 21:27:58 A1DA4647
555 Kamienowski Jan PL-044-18-666 2018-08-12 21:28:20 A1DA2BF6
556 Kania Jarosław PL-013-18-11130 2018-08-12 21:28:27 A1DA5269
557 Grzankowski J. & Kuczyński J. PL-0466-18-3296 2018-08-12 21:28:53 A1DA4DDB
558 Sipowicz - Moczydłowski PL-013-18-11902 2018-08-12 21:29:03 A110135B
559 Kacperski Cezary i Krzysztof II PL-0222-18-5116 2018-08-12 21:29:15 A1100FAD
560 Laeremans Frans II BE-18-6116874 2018-08-12 21:29:27 A11040E3
561 Selwent & Siemianis PL-0346-18-9137 2018-08-12 21:29:42 A1102C56
562 Grzankowski J. & Kuczyński J. PL-0466-18-3278 2018-08-12 21:29:54 A1DA525E
563 Kołakowski Jan PL-0384-18-17759 2018-08-12 21:30:10 A1DA4B32
564 Kacperski Cezary i Krzysztof III PL-0222-18-5146 2018-08-12 21:30:20 A1DA542C
565 Hartog - Halcyon GB-R-18-08727 2018-08-12 21:30:47 A1DA503E
566 Kacperski Cezary i Krzysztof I PL-0222-18-5150 2018-08-12 21:31:04 A1DA15EA
567 Maciszewski Michał I PL-05-18-7558 2018-08-12 21:31:14 A1100EBA
568 Wiśniewski Jan II PL-044-18-928 2018-08-12 21:31:28 A1DA2CEC
569 Masterbud I PL-012-18-10009 2018-08-12 21:31:40 A1DA4E9B
570 Starzec Tadeusz & Sławomir - Team PL-0420-18-3604 2018-08-12 21:31:52 A1DA2856
571 Kania Jarosław PL-013-18-11123 2018-08-12 21:32:03 A1DA0A1B
572 Yang JinBiao - Filip Van De Walle BE-18-4213316 2018-08-12 21:32:14 A1DA131C
573 Filipkowski Mirosław PL-072-18-2933 2018-08-12 21:32:26 A1DA5250
574 Maciszewski Michał I PL-05-18-7594 2018-08-12 21:32:38 A1DA2B19
575 Team BXL Brussels I BE-18-6116870 2018-08-12 21:32:52 A1DA3DA9
576 Grzankowski Jarosław PL-0466-18-3237 2018-08-12 21:33:05 A1DA14FD
577 Laeremans Frans II BE-18-6116873 2018-08-12 21:33:16 A1101AE0
578 Ziarko Zdzisław PL-011-18-9000 2018-08-12 21:33:27 A1DA4E94
579 Team BXL Brussels I BE-18-6116886 2018-08-12 21:33:42 A1DA197E
580 Kowalewski Paweł PL-013-18-7910 2018-08-12 21:34:02 A1DA2B15
581 Van Win Ludwig IV BE-18-2079653 2018-08-12 21:34:25 A1DA17B4
582 Filipkowski Mirosław PL-072-18-2929 2018-08-12 21:34:39 A1DA0717
583 Niemierka Leszek i Włodzimierz PL-0178-18-6397 2018-08-12 21:34:52 A11004EF
584 Ciecierski Dariusz PL-044-18-417 2018-08-12 21:35:04 A1DA026D
585 Koluch Tadeusz PL-0473-18-11843 2018-08-12 21:35:18 A1DA17BF
586 Filipkowski Mariusz PL-013-18-6863 2018-08-12 21:35:35 A1DA4AE3
587 WG CENTRUM PL-0277-18-2745 2018-08-12 21:36:06 A1DA1150
588 Piwowarski Ryszard - Kocięcki Aron PL-0243-18-432 2018-08-12 21:36:15 A1104BB9
589 Warda Mirosław III PL-0211-18-15197 2018-08-12 21:36:23 A11038E4
590 Górecki Rafał PL-0345-18-8103 2018-08-12 21:36:33 A1100EC7
591 Lorkowski Gregor (Warmia) I DV-03577-18-55 2018-08-12 21:36:43 A1DA25BF
592 Jamiński Antoni PL-030-18-5326 2018-08-12 21:36:50 A1DA5223
593 Drapa Andreas DV-01769-18-140 2018-08-12 21:37:03 A1DA2BFB
594 Urban Mateusz PL-0246-18-7142 2018-08-12 21:37:16 A1DA0922
595 Ciecierski Dariusz PL-044-18-423 2018-08-12 21:37:31 A1DA4EA1
596 Vanwinkel Jef I BE-18-2000371 2018-08-12 21:37:43 A1DA026F
597 WG CENTRUM PL-0277-18-2782 2018-08-12 21:37:53 A1DA495B
598 Van Win Ludwig III BE-18-2079640 2018-08-12 21:38:04 A1DA18A7
599 Kowalewski Paweł PL-013-18-7903 2018-08-12 21:38:16 A1DA52FC
600 Kulesza Daniel & Anna I PL-013-18-14426 2018-08-12 21:38:26 A110143F
601 MILENA PL-0414-18-18065 2018-08-12 21:38:45 A1100BCA
602 Wójcicki & Gryczkowska PL-014-18-443 2018-08-12 21:38:53 A1104BF3
603 Sipowicz - Moczydłowski PL-013-18-11918 2018-08-12 21:39:04 A1DA2B0F
604 Haiyue Cherise- Vereyken - Gommers BE-18-6022059 2018-08-12 21:39:18 A1DA0CE0
605 MTM Team PL-0384-18-1128 2018-08-12 21:39:28 A1DA091E
606 Jatczak Jarosław I PL-0384-18-13242 2018-08-12 21:39:40 A1DA35FA
607 Sobociński Zdzisław II PL-0275-18-5223 2018-08-12 21:39:50 A1103F0B
608 Dyczewski Łukasz PL-011-18-5194 2018-08-12 21:39:58 A1DA360F
609 Masterbud I PL-012-18-10007 2018-08-12 21:40:09 A1DA018D
610 Olecko Team PL-016-18-1218 2018-08-12 21:40:40 A1DA490C
611 Belgavet Seiffert I BE-18-6208273 2018-08-12 21:40:57 A1DA1234
612 SILICE TEAM PL-0239-18-4568 2018-08-12 21:41:09 A1DA4A55
613 Baranowscy P. R. Team PL-03-18-7791 2018-08-12 21:41:56 A1102A8B
614 Wiśniewski Jan II PL-0384-18-2866 2018-08-12 21:42:12 A1DA0BE8
615 Jaguś Roman I PL-0275-18-13973 2018-08-12 21:42:21 A1DA0714
616 Czerwiński Sławomir 2 PL-03-18-908 2018-08-12 21:42:45 A1DA4F44
617 Kubáček Lubomír CZ-0234-18-1204 2018-08-12 21:42:54 A1DA5256
618 OLR Kirżacz II RUS-18-33031 2018-08-12 21:43:15 A1DA3F06
619 Górecki Rafał PL-0345-18-8093 2018-08-12 21:43:26 A1DA0ACE
620 ALEX PL-012-18-8881 2018-08-12 21:43:38 A1DA459D
621 TEAM KOGUCIK PL-0435-18-611 2018-08-12 21:43:49 A11027D2
622 Koluch Tadeusz PL-0473-18-11804 2018-08-12 21:43:58 A1DA2699
623 Weksznejder & Święcicki & Przekop PL-013-18-11705 2018-08-12 21:44:14 A1DA45A2
624 Najda Ryszard PL-0384-18-3750 2018-08-12 21:44:22 A1DA3DB0
625 Team BXL Brussels I BE-18-6116888 2018-08-12 21:44:42 A1DA285B
626 Jatczak Jarosław II PL-0384-18-13266 2018-08-12 21:44:52 A1DA122E
627 Gierczak Tadeusz PL-0163-18-8880 2018-08-12 21:45:05 A1DA0469
628 Paszkowski Antoni PL-014-18-5727 2018-08-12 21:45:15 A1104F9D
629 WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI PL-0384-18-178 2018-08-12 21:45:30 A1DA5031
630 Lorkowski Gregor (Warmia) I DV-04466-18-403 2018-08-12 21:45:40 A1104F7A
631 Van Oeckel Bart & Nance BE-18-6058317 2018-08-12 21:45:52 A1DA3B71
632 Potępski Włodzimierz PL-0211-18-344 2018-08-12 21:46:01 A1DA114F
633 Kubicki Dariusz PL-0243-18-1261 2018-08-12 21:46:12 A1DA5262
634 Olecko Team PL-016-18-1031 2018-08-12 21:46:28 A1104CCC
635 Baranowscy P. R. Team PL-03-18-8053 2018-08-12 21:46:39 A1DA063F
636 Maciszewski Michał II PL-05-18-7579 2018-08-12 21:46:50 A1DA2A2C
637 Lipiński Marek PL-014-18-6003 2018-08-12 21:47:03 A1DA0F6C
638 Mocarscy Tadeusz i Witold PL-0384-18-3185 2018-08-12 21:47:16 A1DA027C
639 TJW PL-0219-18-8064 2018-08-12 21:51:16 A1DA5141
640 Baran Marcin PL-0275-18-5531 2018-08-12 21:51:26 A1DA3D9E
641 Żebrowski R. & Wiśniewski A. PL-0466-18-219 2018-08-12 21:51:34 A1DA5251
642 Team ROŚ PL-0239-18-449 2018-08-12 21:51:41 A1DA1325
643 ALEX PL-012-18-8883 2018-08-12 21:52:01 A1DA5221
644 Filipkowski Mariusz PL-013-18-6865 2018-08-12 21:52:15 A1DA4BC9
645 Herbots Jo BE-18-2135657 2018-08-12 21:52:34 A1DA15E1
646 Lipiński Marek PL-014-18-6048 2018-08-12 21:52:43 A1DA4368
647 Kubicki Dariusz PL-0243-18-1224 2018-08-12 21:52:58 A1DA5049
648 Płaszczyca Mariusz PL-014-18-8301 2018-08-12 21:53:09 A110143D
649 Kołakowski Jan PL-0384-18-17725 2018-08-12 21:53:12 A1DA1000
650 Team BXL Brussels II BE-18-6116890 2018-08-12 21:53:26 A1DA3C2B
651 Warda Mirosław I PL-0211-18-15028 2018-08-12 21:53:36 A1DA293E
652 Nowaczyk Tadeusz PL-065-18-6931 2018-08-12 21:53:45 A1DA0277
653 Rusinkowski Andrzej PL-0245-18-414 2018-08-12 21:53:56 A1DA504C
654 SZKLARZ PL-04-18-8630 2018-08-12 21:54:19 A11042AE
655 Van Win Ludwig I BE-18-2079635 2018-08-12 21:54:29 A1DA0F73
656 Obrycki Henryk PL-013-18-7705 2018-08-12 21:54:40 A1DA0F6D
657 KORSZUN - MURAWSKI PL-0239-18-12241 2018-08-12 21:54:48 A1DA3DA5
658 Mroczkowski - Święciński PL-014-18-8266 2018-08-12 21:54:58 A1101177
659 Kamienowski Jan PL-044-18-635 2018-08-12 21:55:10 A1DA505D
660 Nieradko Marek PL-014-18-1628 2018-08-12 21:55:18 A1DA5132
661 Spasówka Sylwester PL-0411-18-212 2018-08-12 21:55:27 A1DA534C
662 D. M. DUNDA PL-0463-18-4305 2018-08-12 21:55:39 A1DA38B2
663 Gryglik Bogusław PL-0384-18-2504 2018-08-12 21:55:47 A1DA4A54
664 Kubiszok Artur PL-0491-18-4107 2018-08-12 21:55:55 A1104BB4
665 Bączek Jan i Mateusz PL-044-18-16068 2018-08-12 21:56:06 A1DA035F
666 Pankiewicz Wojciech BE-18-2143989 2018-08-12 21:56:15 A1DA1152
667 Sipowicz - Moczydłowski PL-013-18-11919 2018-08-12 21:56:24 A1DA055D
668 Stachelscy PL-013-18-4916 2018-08-12 21:56:34 A1100EC8
669 Czerwiński Sławomir PL-03-18-812 2018-08-12 21:56:57 A1DA1886
670 Palarski Dominik PL-0417-18-1658 2018-08-12 21:57:05 A1103FFC
671 MILENA PL-0414-18-18206 2018-08-12 21:57:11 A11028B3
672 Bączek Jan i Mateusz PL-044-18-16053 2018-08-12 21:57:20 A1DA15DC
673 Kąklewski - Wiśniewski PL-0384-18-459 2018-08-12 21:57:30 A1DA4960
674 Najda Ryszard PL-0384-18-3748 2018-08-12 21:57:39 A1DA09D9
675 Jatczak Jarosław I PL-0384-18-13233 2018-08-12 21:57:49 A1DA4E98
676 Maładzieżnaja Kamanda PL-013-18-9119 2018-08-12 21:57:56 A1DA4E7B
677 Czar Podbeskidzia PL-018-18-3112 2018-08-12 21:58:03 A1DA4EA0
678 Team ORZYSZ PL-016-18-5681 2018-08-12 21:58:09 A1DA026C
679 SZMAGLIŃSKI JERZY PL-0192-18-1180 2018-08-12 21:58:39 A1104BB0
680 Baranowscy P. R. Team PL-03-18-8042 2018-08-12 21:58:45 A1105026
681 Kulesza Daniel & Anna I PL-013-18-14420 2018-08-12 21:58:56 A1DA4E88
682 Spiegel - Pawlica I PL-0402-18-3788 2018-08-12 21:59:05 A1DA5220
683 DLA GRAŻYNKI PL-0425-18-4450 2018-08-12 21:59:16 A1DA0559
684 MAŁY PL-0383-18-7708 2018-08-12 21:59:33 A1DA100E
685 Jezierski Marek PL-013-18-9521 2018-08-12 21:59:44 A1DA4963
686 Krasuski PL-0414-18-9814 2018-08-12 21:59:53 A1DA0E9C
687 Pieczara Andrzej PL-024-18-4515 2018-08-12 22:00:06 A1DA0633
688 Jaguś Roman II PL-0275-18-13985 2018-08-12 22:00:18 A1DA4818
689 Masterbud II PL-012-18-10063 2018-08-12 22:00:28 A1101090
690 Starzec Tadeusz & Sławomir - Team PL-0420-18-3514 2018-08-12 22:00:35 A1DA4F59
691 M.W. PL-0211-18-15111 2018-08-12 22:00:43 A1DA026A
692 Jaguś Roman II PL-0275-18-13971 2018-08-12 22:00:57 A1DA4E7C
693 Czerwiński Sławomir PL-03-18-808 2018-08-12 22:01:09 A1DA17A2
694 Nalewajko Teresa PL-011-18-14850 2018-08-12 22:01:17 A1DA5170
695 Team Kania + Soliwoda PL-013-18-11131 2018-08-12 22:01:26 A1DA109B
696 Team ORZYSZ PL-016-18-5665 2018-08-12 22:01:36 A1DA25AC
697 Rafałowski Tadeusz PL-0384-18-2679 2018-08-12 22:03:01 A1DA035B
698 Gajewski - Rakowski PL-013-18-6265 2018-08-12 22:03:49 A1DA18A3
699 Wiśniewski Jan II PL-0384-18-2882 2018-08-12 22:03:55 A1DA3DF0
700 Stańczak Damian PL-239-18-2734 2018-08-12 22:04:01 A11005BB
701 MasterTeam II PL-0442-18-639 2018-08-12 22:22:07 A1DA1151
702 MasterTeam PL-0442-18-590 2018-08-12 22:22:17 A1DA1320
703 Baran Marcin PL-0275-18-5523 2018-08-12 22:22:27 A1DA063D