MWG Mazury > Lista ptaków

Gołębnik

MWG Mazury

Ptaków w tym gołębniku

1231

Lista gołębi

L.p. Obrączka elektroniczna Obrączka rodowa / Pigeon number Barwa / Color Status Właściciel / Owner
1 A1102C53 PL-0211-18-15103 nieb.nakr Aktywny Warda Mirosław I
2 A1DA293E PL-0211-18-15028 ciemna Aktywny Warda Mirosław I
3 A1DA3DFA PL-0211-18-15035 płowa Aktywny Warda Mirosław I
4 A1DA18AB PL-0211-18-15016 nieb.pstra Aktywny Warda Mirosław I
5 A1DA1092 PL-0211-18-15012 nieb.nakr Aktywny Warda Mirosław I
6 A1DA17CA PL-0211-18-15004 nieb.nak.pstra Aktywny Warda Mirosław I
7 A1DA0646 PL-0473-18-4074 nieb.nak Aktywny Przybysz Zbigniew I
8 A1DA5066 PL-0473-18-4083 niebieska Aktywny Przybysz Zbigniew I
9 A1100BB8 PL-0473-18-4093 niebieska Aktywny Przybysz Zbigniew I
10 A1DA276C PL-0473-18-4095 nieb.nakr Aktywny Przybysz Zbigniew I
11 A1DA1233 PL-0473-18-4097 czerwona Aktywny Przybysz Zbigniew I
12 A1DA1969 PL-0473-18-4087 szpak Aktywny Przybysz Zbigniew I
13 A1DA114F PL-0211-18-344 nieb.nakr Aktywny Potępski Włodzimierz
14 A1DA218D PL-0211-18-280 niebieska Aktywny Potępski Włodzimierz
15 A1DA0DAC PL-0211-18-311 nieb.nakr Aktywny Potępski Włodzimierz
16 A1DA140C PL-0211-18-275 nieb.nakr Aktywny Potępski Włodzimierz
17 A1DA4F49 PL-0211-18-303 nieb.nakr Aktywny Potępski Włodzimierz
18 A1DA0838 PL-0211-18-264 ciemna Aktywny Potępski Włodzimierz
19 A1DA17CF PL-0296-18-152 nieb.pstra Aktywny Gański Krzysztof
20 A1DA0640 PL-0296-18-160 nieb.pstra Aktywny Gański Krzysztof
21 A1DA4648 PL-0296-18-163 nieb.nakr.pstra Aktywny Gański Krzysztof
22 A1DA3F0C PL-0296-18-170 czarna pstra Aktywny Gański Krzysztof
23 A1DA42B0 PL-0296-18-173 niebieska Aktywny Gański Krzysztof
24 A1DA4F79 PL-0296-18-165 czerwona Aktywny Gański Krzysztof
25 A1103BFD BE-18-2083509 nieb.nakr Aktywny Herbots Kobe Kato
26 A1DA038E BE-18-2083564 nieb.nak.pstra Aktywny Herbots Kobe Kato
27 A1DA486E BE-18-2083607 niebieska Aktywny Herbots Kobe Kato
28 A1DA15E6 BE-18-2083606 nieb.nakr.pstra Aktywny Herbots Kobe Kato
29 A1DA4CFF BE-18-2083543 niebieski Aktywny Herbots Kobe Kato
30 A1DA25B8 BE-18-2083602 nieb.nak.pstra Aktywny Herbots Kobe Kato
31 A1DA2943 NL-18-1216552 płowa Aktywny Robbert Ten Berge
32 A1DA131A NL-18-1216558 czerwona Aktywny Robbert Ten Berge
33 A1DA4282 NL-18-1216551 niebieska Aktywny Robbert Ten Berge
34 A1100EBF NL-18-1216596 czerwona Aktywny Robbert Ten Berge
35 A1DA0837 NL-18-1216597 nieokreślona Aktywny Robbert Ten Berge
36 A1DA17A3 NL-18-1216559 niebieska Aktywny Robbert Ten Berge
37 A1DA4732 PL-0384-18-2804 niebieska Aktywny Wiśniewski Jan I
38 A1DA22EA PL-0384-18-2811 niebieska Aktywny Wiśniewski Jan I
39 A1DA0DB6 PL-0384-18-2812 niebieska Aktywny Wiśniewski Jan I
40 A1DA2770 PL-0384-18-2818 niebieska Aktywny Wiśniewski Jan I
41 A1DA0930 PL-0384-18-2821 niebieska Aktywny Wiśniewski Jan I
42 A1DA285E PL-0384-18-2825 nieb.nakr Aktywny Wiśniewski Jan I
43 A1DA534E PL-0267-18-69 nieb.nak Aktywny Maciszewski Michał I
44 A1DA473A PL-05-18-7560 nieb.pstra Aktywny Maciszewski Michał I
45 A1DA188F PL-05-18-7559 nieb.pstra Aktywny Maciszewski Michał I
46 A1DA2857 PL-05-18-7561 nieb.pstra Aktywny Maciszewski Michał I
47 A1DA2B19 PL-05-18-7594 nieb.nakr.pstra Aktywny Maciszewski Michał I
48 A1100EBA PL-05-18-7558 niebieska Aktywny Maciszewski Michał I
49 A1DA5347 PL-05-18-7557 czarna Aktywny Maciszewski Michał II
50 A1DA5353 PL-05-18-7569 czarna Aktywny Maciszewski Michał II
51 A110143A PL-0267-18-70 niebieska Aktywny Maciszewski Michał II
52 A1DA3F09 PL-05-18-7590 czarna pstra Aktywny Maciszewski Michał II
53 A1104D67 PL-05-18-7585 niebieska Aktywny Maciszewski Michał II
54 A1DA2A2C PL-05-18-7579 niebieska Aktywny Maciszewski Michał II
55 A1DA5032 PL-0239-18-5015 nieb.nak Aktywny OLENDER Krzysztof
56 A1DA550A PL-0239-18-5005 nieb.nakr Aktywny OLENDER Krzysztof
57 A1DA25B4 PL-0239-18-5008 nieb.nakr Aktywny OLENDER Krzysztof
58 A1DA4E7F PL-0239-18-5014 nieb.nakr Aktywny OLENDER Krzysztof
59 A1DA2A2E PL-0239-18-5001 nieb.nakr.pstra Aktywny OLENDER Krzysztof
60 A1DA00A4 PL-0239-18-5036 nieb.nakr Aktywny OLENDER Krzysztof
61 A1DA2B0F PL-013-18-11918 płowa Aktywny Sipowicz - Moczydłowski
62 A1DA14FE PL-013-18-11903 nieb.nakr Aktywny Sipowicz - Moczydłowski
63 A1DA0442 PL-0384-18-13232 niebieska Aktywny Jatczak Jarosław I
64 A1DA35FA PL-0384-18-13242 niebieska Aktywny Jatczak Jarosław I
65 A1DA2CE9 PL-0384-18-13252 niebieska Aktywny Jatczak Jarosław I
66 A1DA4E98 PL-0384-18-13233 nieb.nakr Aktywny Jatczak Jarosław I
67 A1DA16CD PL-0384-18-13223 czarna pstra Aktywny Jatczak Jarosław I
68 A1104BB8 PL-0384-18-13277 nieb.nakr Aktywny Jatczak Jarosław I
69 A1DA2BF8 PL-030-18-5291 niebieska Aktywny Jamiński Antoni
70 A1DA4F77 PL-030-18-5262 nieb.nakr Aktywny Jamiński Antoni
71 A1DA1148 PL-030-18-5267 nieb.nakr Aktywny Jamiński Antoni
72 A1DA5223 PL-030-18-5326 ciemna Aktywny Jamiński Antoni
73 A1DA0267 PL-030-18-5335 niebieska Aktywny Jamiński Antoni
74 A1105243 PL-030-18-5339 niebieska Aktywny Jamiński Antoni
75 A1DA2BFD PL-0239-18-1 czerwona Aktywny Team ROŚ
76 A1DA0832 PL-0239-18-156 niebieska Aktywny Team ROŚ
77 A1DA054E PL-0239-18-167 nieb.nakr Aktywny Team ROŚ
78 A1DA1325 PL-0239-18-449 niebieska Aktywny Team ROŚ
79 A1105114 PL-0239-18-440 płowa Aktywny Team ROŚ
80 A110118B PL-0239-18-20 czerwona Aktywny Team ROŚ
81 A1DA436B PL-0470-18-1554 czerwona Aktywny Deseccy Jan i Damian
82 A1DA1146 PL-0470-18-1529 niebieska Aktywny Deseccy Jan i Damian
83 A1DA2CE0 PL-0470-18-1523 niebieska Aktywny Deseccy Jan i Damian
84 A1DA0F5D PL-0470-18-1526 szpak Aktywny Deseccy Jan i Damian
85 A1DA3F7D PL-0470-18-1556 niebieska Aktywny Deseccy Jan i Damian
86 A1DA15E4 PL-0470-18-1534 płowa Aktywny Deseccy Jan i Damian
87 A1DA4870 PL-014-18-452 czerwona Aktywny Maciorowski Wiesław
88 A1DA2BF9 PL-014-18-456 nieb.nakr Aktywny Maciorowski Wiesław
89 A1DA486F PL-014-18-462 niebieska Aktywny Maciorowski Wiesław II
90 A1DA2CE2 PL-011-18-1817 nieb.pstra Aktywny Maciorowski Wiesław
91 A1DA0399 PL-014-18-3505 niebieska Aktywny Maciorowski Wiesław
92 A1101533 BE-18-2079444 nieb.pstra Aktywny Szuniewicz Leon
93 A1DA0DC2 BE-18-2079441 niebieska Aktywny Szuniewicz Leon
94 A1DA16D4 BE-18-2079445 nie.nakr Aktywny Szuniewicz Leon
95 A1DA02AC BE-18-2079508 nieb.pstra Aktywny Szuniewicz Leon
96 A1101092 BE-18-2079509 niebieska Aktywny Szuniewicz Leon
97 A1DA5063 BE-18-2079507 nieb.pstra Aktywny Szuniewicz Leon
98 A1DA3E26 PL-060-18-9179 nieb.nakr Aktywny Rompca Piotr
99 A1DA4B3D PL-060-18-9207 niebieska Aktywny Rompca Piotr
100 A1103FF6 PL-060-18-9171 nieb.nakr.pstra Aktywny Rompca Piotr
101 A1104DB7 PL-060-18-9209 nieb.nakr Aktywny Rompca Piotr
102 A1DA257A PL-060-18-9168 niebieska Aktywny Rompca Piotr
103 A1DA2577 PL-060-18-9205 płowa Aktywny Rompca Piotr
104 A1103010 BE-18-2079657 nieb.nakr Aktywny Van Win Ludwig I
105 A1DA4F78 BE-18-2079664 nieb.nakr Aktywny Van Win Ludwig I
106 A1104E9B BE-18-2079665 nieb.nakr Aktywny Van Win Ludwig I
107 A110109B BE-18-2079642 nieb.nakr Aktywny Van Win Ludwig I
108 A1DA3FC8 BE-18-2079644 nieb.nakr Aktywny Van Win Ludwig I
109 A1DA0F73 BE-18-2079635 nieb.nakr Aktywny Van Win Ludwig I
110 A1DA4C2A BE-18-2079643 nieb.nakr Aktywny Van Win Ludwig II
111 A1DA14F9 BE-18-2079656 nieb.nakr Aktywny Van Win Ludwig II
112 A1DA027F BE-18-2079666 ciemna Aktywny Van Win Ludwig II
113 A1DA0C9D BE-18-2079645 nieb.nakr Aktywny Van Win Ludwig II
114 A1DA0DB5 BE-18-2079655 nieb.nakr Aktywny Van Win Ludwig II
115 A11038CC BE-18-2079667 nieb.nakr Aktywny Van Win Ludwig II
116 A110299B PL-0466-18-3213 niebieska Aktywny Grzankowski Jarosław
117 A11027C6 PL-0466-18-3221 nieb.nakr Aktywny Grzankowski Jarosław
118 A1DA0924 PL-0466-18-3233 niebieska Aktywny Grzankowski Jarosław
119 A1DA14FD PL-0466-18-3237 ciemna Aktywny Grzankowski Jarosław
120 A1DA0279 PL-0466-18-3282 nieb.nakr Aktywny Grzankowski Jarosław
121 A1DA2A30 PL-0466-18-3284 nieb.nakr Aktywny Grzankowski Jarosław
122 A1DA2579 PL-014-18-6049 niebieska Aktywny Lipiński Marek
123 A1102B78 PL-014-18-6050 nieb.nakr Aktywny Lipiński Marek
124 A1DA4368 PL-014-18-6048 nieb.nakr Aktywny Lipiński Marek
125 A1DA15E8 PL-014-18-6040 ciemna pstra Aktywny Lipiński Marek
126 A1DA0F6C PL-014-18-6003 niebieska Aktywny Lipiński Marek
127 A1DA45A8 PL-014-18-6036 nieb.nakr Aktywny Lipiński Marek
128 A1DA25AB PL-044-18-14201 nieb.nakr Aktywny Bednarczyk Krzysztof
129 A1DA0F97 PL-044-18-14203 nieb.nak Aktywny Bednarczyk Krzysztof
130 A1DA4E8F PL-044-18-14204 ciemna Aktywny Bednarczyk Krzysztof
131 A1DA4F5E PL-044-18-14206 nieb.pstra Aktywny Bednarczyk Krzysztof
132 A1DA3E24 PL-044-18-14295 niebieska Aktywny Bednarczyk Krzysztof
133 A1DA2A2A PL-044-18-444 niebieski Aktywny Bednarczyk Krzysztof
134 A1DA140A PL-0414-18-18207 niebieska Aktywny MILENA
135 A1DA2ADA PL-0414-18-18039 niebieska Aktywny MILENA
136 A1101099 PL-0414-18-18035 nieb.pstra Aktywny MILENA
137 A11028B3 PL-0414-18-18206 niebieska Aktywny MILENA
138 A1100BCA PL-0414-18-18065 nieb.nakr.pstra Aktywny MILENA
139 A1DA0CD1 PL-0414-18-18029 nieb.nakr Aktywny MILENA
140 A1DA0CC6 PL-0406-18-3638 niebieska Aktywny Kuczyńscy Katarzyna i Marcin
141 A1DA4CB8 PL-0406-18-3643 niebieska Aktywny Kuczyńscy Katarzyna i Marcin
142 A1DA18AE PL-0406-18-3651 nieb.pstra Aktywny Kuczyńscy Katarzyna i Marcin
143 A1101613 PL-0406-18-3654 ciemna Aktywny Kuczyńscy Katarzyna i Marcin
144 A1DA114B PL-0406-18-3668 nieb.nakr Aktywny Kuczyńscy Katarzyna i Marcin
145 A1105156 PL-0406-18-3617 niebieska Aktywny Kuczyńscy Katarzyna i Marcin
146 A1104DBC PL-0411-18-206 niebieska Aktywny Spasówka Sylwester
147 A1DA0CCA PL-0411-18-210 nieb.nakr Aktywny Spasówka Sylwester
148 A1DA534C PL-0411-18-212 szali Aktywny Spasówka Sylwester
149 A1DA0835 PL-0411-18-213 nieb.nakr Aktywny Spasówka Sylwester
150 A1DA3B72 PL-0411-18-217 szali Aktywny Spasówka Sylwester
151 A1DA09E4 PL-0411-18-220 płowa Aktywny Spasówka Sylwester
152 A1DA2856 PL-0420-18-3604 nieb.nakr Aktywny Starzec Tadeusz & Sławomir - Team
153 A1DA5143 PL-0420-18-3505 nieb.nakr Aktywny Starzec Tadeusz & Sławomir - Team
154 00000000 PL-0420-18-3512 niebieska Aktywny Starzec Tadeusz & Sławomir - Team
155 A1DA0DB2 PL-0420-18-3616 niebieska Aktywny Starzec Tadeusz & Sławomir - Team
156 A1DA4737 PL-0420-18-3553 nieb.nakr Aktywny Starzec Tadeusz & Sławomir - Team
157 00000000 PL-0420-18-3560 niebieska Aktywny Starzec Tadeusz & Sławomir - Team
158 A1DA0BD5 PL-0384-18-1118 nieb.nakr Aktywny MTM Team
159 A1DA0DB1 PL-0384-18-1125 niebieska Aktywny MTM Team
160 A1DA091E PL-0384-18-1128 niebieska Aktywny MTM Team
161 A11009FC PL-0384-18-1139 czarna Aktywny MTM Team
162 A1101BD6 PL-0384-18-6152 nieb.nakr Aktywny MTM Team
163 A1DA5349 PL-0384-18-6151 nie.nakr Aktywny MTM Team
164 A1DA18B1 PL-0281-18-2155 nieb.nakr Aktywny Wojtek - Paula I
165 A1DA1045 PL-0281-18-2163 nieb.nakr Aktywny Wojtek - Paula I
166 A1104E97 PL-0281-18-2129 niebieska Aktywny Wojtek - Paula I
167 00000000 PL-0281-18-2181 nieb.nakr Aktywny Wojtek - Paula I
168 A1DA4DA5 PL-0281-18-2131 niebieska Aktywny Wojtek - Paula I
169 A1101362 PL-0281-18-2182 nieb.nakr Aktywny Wojtek - Paula I
170 A1DA4F71 PL-0211-18-15051 nieb.pstra Aktywny Warda Mirosław II
171 A1101178 PL-0211-18-15029 ciemna Aktywny Warda Mirosław II
172 A1104F33 PL-0211-18-15036 nieb.pstra Aktywny Warda Mirosław II
173 A1DA4B39 PL-0211-18-15017 niebieska Aktywny Warda Mirosław II
174 A1DA4F4B PL-0211-18-15013 niebieska Aktywny Warda Mirosław II
175 A1DA4F4F PL-0211-18-15002 niebieska Aktywny Warda Mirosław II
176 A1DA4E99 PL-092-18-2524 płowa Aktywny Sobociński Zdzisław I
177 00000000 PL-092-18-2507 nieb.nakr Aktywny Sobociński Zdzisław I
178 A1100DEE PL-092-18-2511 niebieska Aktywny Sobociński Zdzisław I
179 A1102C59 PL-092-18-2516 niebieski Aktywny Sobociński Zdzisław I
180 A1DA1410 PL-092-18-2527 nieb.nakr Aktywny Sobociński Zdzisław I
181 A11041AF PL-092-18-2502 niebieska Aktywny Sobociński Zdzisław I
182 A1DA0846 PL-0178-18-6399 nieb.nakr.pstra Aktywny Niemierka Leszek i Włodzimierz
183 A11004EF PL-0178-18-6397 ciemna pstra Aktywny Niemierka Leszek i Włodzimierz
184 A11007A6 PL-0178-18-6398 czer.nak Aktywny Niemierka Leszek i Włodzimierz
185 A1DA5338 PL-0178-18-6393 ciemna.pstra Aktywny Niemierka Leszek i Włodzimierz
186 A1DA0472 PL-010-18-15159 nieokreślona Aktywny Niemierka Leszek i Włodzimierz
187 A1DA0DB9 PL-010-18-15168 niebieska Aktywny Niemierka Leszek i Włodzimierz
188 A1DA534A PL-014-18-2502 nieb.nakr.pstra Aktywny Mielczarek Mirosław
189 A1100EBC PL-014-18-2506 płowa Aktywny Mielczarek Mirosław
190 A1DA4959 PL-014-18-2511 płowa pstra Aktywny Mielczarek Mirosław
191 A1DA0266 PL-014-18-2513 nieb.nakr Aktywny Mielczarek Mirosław
192 A1DA1097 PL-014-18-2523 nieb.nakr.pstra Aktywny Mielczarek Mirosław
193 A1DA472F PL-014-18-2525 szpak Aktywny Mielczarek Mirosław
194 A1DA4A4E PL-0384-18-3071 czerwona Aktywny Mocarscy Tadeusz i Witold
195 A11025AB PL-0384-18-3099 niebieska Aktywny Mocarscy Tadeusz i Witold
196 A1DA4F74 PL-0384-18-3039 nieb.pstra Aktywny Mocarscy Tadeusz i Witold
197 A1DA09DF PL-0384-18-3073 niebieska Aktywny Mocarscy Tadeusz i Witold
198 A1DA09DA PL-0384-18-3035 nieb.pstra Aktywny Mocarscy Tadeusz i Witold
199 A1DA027C PL-0384-18-3185 nieb.nakr Aktywny Mocarscy Tadeusz i Witold
200 A1100F9F PL-0236-18-3034 niebieska Aktywny Bocheńczak Jan
201 A1DA0558 PL-0236-18-3068 niebieska Aktywny Bocheńczak Jan
202 A1DA22F0 PL-0236-18-3054 niebieska Aktywny Bocheńczak Jan
203 A1105027 PL-0236-18-3061 nieb.nakr Aktywny Bocheńczak Jan
204 A1DA055F PL-0236-18-3081 nieb.pstra Aktywny Bocheńczak Jan
205 A1DA264E PL-0236-18-3080 niebieska Aktywny Bocheńczak Jan
206 A1DA524E PL-013-18-9501 nieb.nakr Aktywny Jezierski Marek
207 A110108E PL-013-18-9507 nieb.nakr Aktywny Jezierski Marek
208 A1DA114D PL-013-18-9509 nieb.nakr Aktywny Jezierski Marek
209 A110117B PL-013-18-9510 nieb.nakr Aktywny Jezierski Marek
210 A1DA4963 PL-013-18-9521 nieb.nakr Aktywny Jezierski Marek
211 A1DA109C PL-013-18-9549 czerwona Aktywny Jezierski Marek
212 A1DA3DAF BE-18-6116934 nieb.nak.pstra Aktywny Pankiewicz Wojciech
213 A1DA123B BE-18-6116932 niebieska Aktywny Pankiewicz Wojciech
214 A1D9FDBC BE-18-6116931 nieb.nak Aktywny Pankiewicz Wojciech
215 A1DA1152 BE-18-2143989 nieokreślona Aktywny Pankiewicz Wojciech
216 A1102B7B BE-18-2143980 nieb.nakr Aktywny Pankiewicz Wojciech
217 A1DA268E BE-18-2143966 niebieska Aktywny Pankiewicz Wojciech
218 A1101358 PL-0192-18-1019 nieb.nakr Aktywny Kozakowski Andrzej
219 A1103FFA PL-0192-18-1029 czerwona Aktywny Kozakowski Andrzej
220 A110144F PL-0192-18-1031 nieb.nakr Aktywny Kozakowski Andrzej
221 A1DA084A PL-0192-18-1036 nieb.nakr Aktywny Kozakowski Andrzej
222 A1DA2DD0 PL-0192-18-1052 nieb.nakr Aktywny Kozakowski Andrzej
223 A1DA2115 PL-0192-18-1061 nieb.nakr Aktywny Kozakowski Andrzej
224 A1105075 PL-011-18-4413 nieokreślona Aktywny Czuper - Olszewski
225 A1DA4CBB PL-011-18-4414 szpak Aktywny Czuper - Olszewski
226 A1103D40 PL-011-18-4416 nieb.pstra Aktywny Czuper - Olszewski
227 A1DA4697 PL-011-18-5868 nieb.nak.pstra Aktywny Czuper - Olszewski
228 A1DA027A PL-011-18-5848 nieb.pstra Aktywny Czuper - Olszewski
229 A1DA2773 PL-011-18-5883 nieb.nakr Aktywny Czuper - Olszewski
230 A1DA2BFF BE-18-2141262 ciemna nakr Aktywny Van Loock - Delaet
231 A1DA512D BE-18-2141263 nieb.nakr.pstra Aktywny Van Loock - Delaet
232 A1DA0701 BE-18-2141272 ciemna Aktywny Van Loock - Delaet
233 A1DA495F BE-18-2141275 niebieski Aktywny Van Loock - Delaet
234 A110238B BE-18-2141276 nieb.nakr.pstra Aktywny Van Loock - Delaet
235 A1DA4F4D BE-18-2141280 niebieska Aktywny Van Loock - Delaet
236 A1DA25AF DV-04466-18-412 niebieska Aktywny Lorkowski Gregor (Warmia) I
237 A11030F2 DV-03577-18-58 niebieska Aktywny Lorkowski Gregor (Warmia) I
238 A1104F7A DV-04466-18-403 niebieska Aktywny Lorkowski Gregor (Warmia) I
239 A1DA25BF DV-03577-18-55 nieb.pstra Aktywny Lorkowski Gregor (Warmia) I
240 A1104BB6 DV-04466-18-415 niebieska Aktywny Lorkowski Gregor (Warmia) I
241 A1DA495C DV-04466-18-410 niebieska Aktywny Lorkowski Gregor (Warmia) I
242 A1DA1322 PL-0464-18-8239 czerwona Aktywny Grochowski Robert
243 A1DA2946 PL-0464-18-8245 ciemna nakr Aktywny Grochowski Robert
244 A110299A PL-0464-18-8253 niebieska Aktywny Grochowski Robert
245 A1104F39 PL-0464-18-8261 nieb.nakr Aktywny Grochowski Robert
246 A1DA0DB7 PL-0464-18-8266 niebieska Aktywny Grochowski Robert
247 A1DA512E PL-0464-18-8293 nieb.nakr Aktywny Grochowski Robert
248 A1DA0703 PL-03-18-802 nieb.nak Aktywny Czerwiński Sławomir
249 A1DA17A2 PL-03-18-808 płowa Aktywny Czerwiński Sławomir
250 A1DA1886 PL-03-18-812 nieb.pstra Aktywny Czerwiński Sławomir
251 A1DA4EAD PL-03-18-839 niebieska Aktywny Czerwiński Sławomir
252 A1DA18A5 PL-03-18-872 niebieska Aktywny Czerwiński Sławomir
253 A1DA2CE5 PL-03-18-860 niebieska Aktywny Czerwiński Sławomir
254 A1DA4F44 PL-03-18-908 niebieska Aktywny Czerwiński Sławomir 2
255 A1102A8B PL-03-18-7791 niebieski Aktywny Baranowscy P. R. Team
256 A1DA043B PL-03-18-8010 niebieski Aktywny Baranowscy P. R. Team
257 A1105026 PL-03-18-8042 płowa Aktywny Baranowscy P. R. Team
258 A1DA0FCE PL-03-18-8045 nieb.nakr Aktywny Baranowscy P. R. Team
259 A1DA063F PL-03-18-8053 nieb.nak Aktywny Baranowscy P. R. Team
260 A1DA0E9B PL-03-18-8071 niebieska Aktywny Baranowscy P. R. Team
261 A1DA276F PL-044-18-8598 nieb.nakr Aktywny Dzwonkowski & Piorun Team
262 A110273B PL-044-18-8565 nie.nakr Aktywny Dzwonkowski & Piorun Team
263 A1DA2CE8 PL-044-18-8480 nieb.nakr Aktywny Dzwonkowski & Piorun Team
264 A1DA4AE4 PL-044-18-8457 niebieska Aktywny Dzwonkowski & Piorun Team
265 A1DA0DB4 PL-044-18-8496 nieb.nakr Aktywny Dzwonkowski & Piorun Team
266 A1104F84 PL-013-18-6864 czerwona Aktywny Dzwonkowski & Piorun Team
267 A1DA070A PL-044-18-7906 niebieska Aktywny Okurowski Marek
268 A1DA22E8 PL-044-18-7905 ciemna Aktywny Okurowski Marek
269 A1DA0616 PL-044-18-7959 niebieska Aktywny Okurowski Marek
270 A110507C PL-044-18-7947 nieb.nakr.pstra Aktywny Okurowski Marek
271 A1DA2B1B PL-044-18-7950 płowa Aktywny Okurowski Marek
272 A1DA070B PL-044-18-7960 nieb.pstra Aktywny Okurowski Marek
273 A1DA5264 PL-0196-18-36 nieb.nak Aktywny Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce
274 A110087B PL-0196-18-42 czarna pstra Aktywny Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce
275 A1DA2858 PL-0196-18-41 nieb.pstra Aktywny Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce
276 A1100A56 PL-0196-18-100 szali Aktywny Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce
277 A1DA5065 PL-0196-18-43 niebieska Aktywny Piwowarczyk Adrian i Ewelina MWG Dobczyce
278 A1102C50 DV-03083-18-1011 ciemna Aktywny Gudz Yevheniy
279 A1DA4A53 DV-03083-18-1014 nieb.nakr Aktywny Gudz Yevheniy
280 A11016E2 DV-03083-18-1021 nieb.nakr Aktywny Gudz Yevheniy
281 A1DA2855 DV-03083-18-1016 nieokreślona Aktywny Gudz Yevheniy
282 A1DA16C8 DV-03083-18-1030 nieb.nakr Aktywny Gudz Yevheniy
283 A1DA5212 DV-03083-18-1020 biała pstra Aktywny Gudz Yevheniy
284 A1DA17B7 PL-011-18-14101 nieb.nakr Aktywny WARKA
285 A1DA0A0F DV-021-18-242 płowa Aktywny WARKA
286 A1101ADF DV-021-18-202 niebieska Aktywny WARKA
287 A1DA1153 PL-0461-18-14683 niebieska Aktywny WARKA
288 A1DA0563 PL-0173-18-9019 nieb.nakr Aktywny WARKA
289 A1DA0EA4 PL-011-18-14102 nieb.nakr Aktywny WARKA
290 A1DA0637 PL-0239-18-5335 niebieska Aktywny Bury Marek
291 A1DA293D PL-0239-18-5386 nieb.nakr Aktywny Bury Marek
292 A1DA4448 PL-0239-18-5306 nieb.nakr Aktywny Bury Marek
293 A1DA2A34 PL-0239-18-5316 nieb.nakr Aktywny Bury Marek
294 A1DA0A16 PL-0239-18-5305 nieb.pstra Aktywny Bury Marek
295 A1DA0278 PL-0239-18-5308 nieb.pstra Aktywny Bury Marek
296 A1DA0C9B PL-013-18-5037 ciemna Aktywny Makarewicz Team
297 A1DA5224 PL-013-18-5004 nietypowa Aktywny Makarewicz Team
298 A1DA140E PL-013-18-5033 ciemna Aktywny Makarewicz Team
299 A1104E46 PL-013-18-5003 niebieska Aktywny Makarewicz Team
300 A1DA1319 PL-013-18-5001 niebieska Aktywny Makarewicz Team
301 A1102A93 PL-013-18-5002 niebieska Aktywny Makarewicz Team
302 A1DA5506 PL-0466-18-121 niebieska Aktywny J. Grzankowski & J. Kostorz
303 A1DA4E84 PL-0466-18-3319 niebieska Aktywny J. Grzankowski & J. Kostorz
304 A1DA4CFC PL-0466-18-3332 niebieska Aktywny J. Grzankowski & J. Kostorz
305 A110127A PL-0268-18-1877 niebieska Aktywny J. Grzankowski & J. Kostorz
306 A1DA14FA PL-0268-18-1810 ciemna Aktywny J. Grzankowski & J. Kostorz
307 A1DA0A13 PL-0268-18-1816 niebieska Aktywny J. Grzankowski & J. Kostorz
308 A1DA4F5C BE-18-3108240 czerwona Aktywny Vanhee Annemie
309 A1DA199B BE-18-3108244 nieb.pstra Aktywny Vanhee Annemie
310 A1DA0554 BE-18-3108207 niebieska Aktywny Vanhee Annemie
311 A1102B81 BE-18-3108226 nieb.nakr Aktywny Vanhee Annemie
312 A1DA5034 BE-18-3108252 niebieska Aktywny Vanhee Annemie
313 A110398E BE-18-3108235 nieb.nakr.pstra Aktywny Vanhee Annemie
314 A1DA054F PL-013-18-4549 niebieska Aktywny Jermacz - Zdankowski
315 A1DA0638 PL-013-18-4622 niebieska Aktywny Jermacz - Zdankowski
316 A1DA4E89 PL-013-18-4623 niebieska Aktywny Jermacz - Zdankowski
317 A1DA027E PL-013-18-4540 nieb.nakr Aktywny Jermacz - Zdankowski
318 A1DA2685 PL-013-18-4627 niebieska Aktywny Jermacz - Zdankowski
319 A110117A PL-013-18-4533 nieb.nakr Aktywny Jermacz - Zdankowski
320 A1DA0A21 PL-0384-18-7158 niebieska Aktywny G & S Team
321 A1DA4F5A PL-0384-18-7174 niebieska Aktywny G & S Team
322 00000000 PL-0384-18-7191 nieb.nakr Aktywny G & S Team
323 00000000 PL-0384-18-7162 płowa Aktywny G & S Team
324 A1104E50 PL-0384-18-7175 nieb.nakr Aktywny G & S Team
325 A1DA505E PL-0384-18-7103 niebieska Aktywny G & S Team
326 A1DA25B9 PL-05-18-16003 szpak Aktywny Pędzich Piotr
327 A1DA0565 PL-05-18-16021 nieb.pstra Aktywny Pędzich Piotr
328 A1DA1889 PL-05-18-16049 ciemna nakr Aktywny Pędzich Piotr
329 A1DA5423 PL-05-18-16015 nieb.pstra Aktywny Pędzich Piotr
330 A1100DF3 PL-05-18-16048 nieb.nakr Aktywny Pędzich Piotr
331 A1DA061B PL-05-18-16008 niebieska Aktywny Pędzich Piotr
332 A1102C69 PL-0384-18-1363 nieb.nak.pstra Aktywny Sokółka i Spółka
333 A1DA490D PL-0384-18-1354 nieb.nakr Aktywny Sokółka i Spółka
334 A1DA3DF8 PL-0384-18-1388 niebieska Aktywny Sokółka i Spółka
335 A1DA018C PL-0384-18-204 nieb.nakr Aktywny Sokółka i Spółka
336 A1DA5508 PL-0384-18-220 niebieska Aktywny Sokółka i Spółka
337 A1DA49EE PL-0384-18-223 niebieska Aktywny Sokółka i Spółka
338 A1DA046D GB-X-18-28812 ciemna nakr Aktywny Dmitruk Olivier I
339 A1DA0E5A GB-X-18-28811 niebieska Aktywny Dmitruk Olivier I
340 A1DA4AE7 PL-0457-18-926 nieb.nakr Aktywny Dmitruk Olivier I
341 A110506D PL-013-18-4845 niebieska Aktywny Stachelscy
342 A1DA5265 PL-013-18-4804 czerwona Aktywny Stachelscy
343 00000000 PL-013-18-4854 nieb.nakr Aktywny Stachelscy
344 A1DA0CCB PL-013-18-4993 nieb.nakr Aktywny Stachelscy
345 A1DA061D BE-18-6208267 niebieska Aktywny Belgavet Seiffert I
346 A1DA5043 BE-18-6208201 niebieska Aktywny Belgavet Seiffert I
347 A1DA1234 BE-18-6208273 nieb.nakr Aktywny Belgavet Seiffert I
348 A1DA1887 BE-18-6208271 niebieska Aktywny Belgavet Seiffert I
349 A1DA0272 BE-18-6208272 niebieska Aktywny Belgavet Seiffert I
350 A1DA0468 BE-18-6208268 niebieska Aktywny Belgavet Seiffert I
351 A1DA3DF5 BE-18-6208202 niebieska Aktywny Belgavet Seiffert II
352 A1DA02AD BE-18-6198747 niebieska Aktywny Belgavet Seiffert II
353 A1DA25B5 BE-18-6208270 nieb.pstra Aktywny Belgavet Seiffert II
354 A1DA0F6E BE-18-6208261 niebieska Aktywny Belgavet Seiffert II
355 A1DA1327 BE-18-6208269 nieb.nakr.pstra Aktywny Belgavet Seiffert II
356 A1DA4BC8 BE-18-6208262 nieb.nakr Aktywny Belgavet Seiffert II
357 A1DA285B BE-18-6116888 nieb.nakr Aktywny Team BXL Brussels I
358 A1DA0926 BE-18-6116876 nieb.nakr Aktywny Team BXL Brussels I
359 A1DA5181 BE-18-6116883 płowa Aktywny Team BXL Brussels I
360 A1DA0A18 BE-18-6116889 nieb.nakr.pstra Aktywny Team BXL Brussels I
361 A1DA197E BE-18-6116886 ciemna nakr Aktywny Team BXL Brussels I
362 A1DA3DA9 BE-18-6116870 nieb.nakr Aktywny Team BXL Brussels I
363 A1DA5172 BE-18-6116879 nieb.nakr.pstra Aktywny Team BXL Brussels II
364 A1DA3C2B BE-18-6116890 nieb.pstra Aktywny Team BXL Brussels II
365 A1DA0636 BE-18-6116863 nieb.nakr Aktywny Team BXL Brussels II
366 A1DA1085 BE-18-6116881 niebieska Aktywny Team BXL Brussels II
367 A1DA15E5 BE-18-6116871 nieb.nakr Aktywny Team BXL Brussels II
368 A1DA0276 BE-18-6116869 nieb.nakr Aktywny Team BXL Brussels II
369 A1DA4E7B PL-013-18-9119 nieb.nakr Aktywny Maładzieżnaja Kamanda
370 A1DA269D PL-013-18-9171 nieb.nakr Aktywny Maładzieżnaja Kamanda
371 A11006B2 PL-013-18-9155 niebieska Aktywny Maładzieżnaja Kamanda
372 A1DA1A43 PL-013-18-9145 nieb.nakr Aktywny Maładzieżnaja Kamanda
373 A110128E PL-013-18-9143 niebieska Aktywny Maładzieżnaja Kamanda
374 A110087F PL-013-18-9142 nieb.pstra Aktywny Maładzieżnaja Kamanda
375 00000000 PL-0384-18-723 niebieska Aktywny BANITA
376 A1101280 PL-0384-18-726 niebieska Aktywny BANITA
377 A1DA1093 PL-0384-18-727 niebieska Aktywny BANITA
378 A1DA0CDF PL-0384-18-725 nie.nakr Aktywny BANITA
379 A1DA4CB4 PL-0384-18-909 nieb.nakr.pstra Aktywny BANITA
380 A1DA4CF9 PL-0384-18-916 czerwona Aktywny BANITA
381 A1DA350F RUS-18-33039 nie.nakr Aktywny OLR Kirżacz I
382 A1DA0710 RUS-18-33027 niebieska Aktywny OLR Kirżacz I
383 A1DA4734 RUS-18-33005 nie.nakr Aktywny OLR Kirżacz I
384 A1DA17CC RUS-18-33044 nieb.nakr.pstra Aktywny OLR Kirżacz I
385 A1100EBB RUS-18-33004 niebieska Aktywny OLR Kirżacz I
386 A1DA0359 UKR-18-2255187 nieb.nakr Aktywny OLR Kirżacz I
387 A1DA047F RUS-18-33038 niebieska Aktywny OLR Kirżacz II
388 A1DA02AF RUS-18-33010 niebieska Aktywny OLR Kirżacz II
389 A1DA3F06 RUS-18-33031 nieb.nakr Aktywny OLR Kirżacz II
390 A1DA17B3 RUS-18-33001 niebieska Aktywny OLR Kirżacz II
391 A1101176 RUS-18-33115 niebieska Aktywny OLR Kirżacz II
392 A1DA3F85 UKR-18-2255186 nieb.nak Aktywny OLR Kirżacz II
393 A1DA0928 PL-013-18-4401 niebieska Aktywny Filipkowski Mariusz
394 A1DA2CE4 PL-013-18-4402 niebieska Aktywny Filipkowski Mariusz
395 A1DA00AF PL-013-18-4403 niebieska Aktywny Filipkowski Mariusz
396 A1102960 PL-013-18-4404 niebieska Aktywny Filipkowski Mariusz
397 A1DA4AE3 PL-013-18-6863 niebieska Aktywny Filipkowski Mariusz
398 A1DA4BC9 PL-013-18-6865 czerwona Aktywny Filipkowski Mariusz
399 A1DA4B3A PL-0239-18-5506 czarna Aktywny Monika Mazurek - Dzięgielewski - Bebłowski Team
400 A1DA4F43 PL-0239-18-5532 czarna Aktywny Monika Mazurek - Dzięgielewski - Bebłowski Team
401 A1DA0270 PL-0239-18-5533 czarna Aktywny Monika Mazurek - Dzięgielewski - Bebłowski Team
402 A1DA2687 PL-0239-18-5511 nieb.pstra Aktywny Monika Mazurek - Dzięgielewski - Bebłowski Team
403 A1D9FFA8 PL-0239-18-5531 nieb.nakr Aktywny Monika Mazurek - Dzięgielewski - Bebłowski Team
404 A1DA0DB0 PL-0239-18-5543 nieb.nakr Aktywny Monika Mazurek - Dzięgielewski - Bebłowski Team
405 A1DA4A54 PL-0384-18-2504 nieb.pstra Aktywny Gryglik Bogusław
406 A110299D PL-0384-18-2527 niebieska Aktywny Gryglik Bogusław
407 A1101184 PL-0384-18-2518 niebieska Aktywny Gryglik Bogusław
408 A1DA459F PL-0384-18-2535 niebieska Aktywny Gryglik Bogusław
409 A1DA3DF6 PL-0384-18-2505 niebieska Aktywny Gryglik Bogusław
410 A1DA3F81 PL-0384-18-2506 szpak Aktywny Gryglik Bogusław
411 A1DA4451 PL-013-18-10026 niebieska Aktywny KIEDA - WASILEWSKI
412 A1DA063A PL-013-18-10022 niebieska Aktywny KIEDA - WASILEWSKI
413 A1DA061C PL-013-18-10006 nieb.pstra Aktywny KIEDA - WASILEWSKI
414 A1DA0DC1 PL-013-18-10043 nieb.pstra Aktywny KIEDA - WASILEWSKI
415 A1101DCF PL-0275-18-5222 niebieska Aktywny Sobociński Zdzisław II
416 A1103F0B PL-0275-18-5223 niebieska Aktywny Sobociński Zdzisław II
417 A1DA2C01 PL-0275-18-5212 nieb.nakr Aktywny Sobociński Zdzisław II
418 A1DA18A1 PL-0275-18-5210 nieb.nakr.pstra Aktywny Sobociński Zdzisław II
419 A1DA4A50 PL-0275-18-5296 nieb.nakr Aktywny Sobociński Zdzisław II
420 A1DA542E PL-0275-18-5289 nieb.nakr Aktywny Sobociński Zdzisław II
421 A1DA5427 PL-0384-18-13215 nieb.nak Aktywny Jatczak Jarosław II
422 A1DA17B5 PL-0384-18-13268 nieb.nak Aktywny Jatczak Jarosław II
423 A1DA4733 PL-0384-18-13272 nieb.nakr Aktywny Jatczak Jarosław II
424 A1DA3DF7 PL-0384-18-13235 nieokreślona Aktywny Jatczak Jarosław II
425 A1DA2B12 PL-0384-18-13261 niebieska Aktywny Jatczak Jarosław II
426 A1DA122E PL-0384-18-13266 nieb.nakr Aktywny Jatczak Jarosław II
427 A1DA4AE5 PL-0239-18-609 niebieska Aktywny Janicki Marian - Kurcaba Eugeniusz
428 A1DA524F PL-0239-18-610 niebieska Aktywny Janicki Marian - Kurcaba Eugeniusz
429 A1100FB4 PL-0239-18-616 nieb.nakr Aktywny Janicki Marian - Kurcaba Eugeniusz
430 A1DA00A3 PL-0239-18-623 nieb.nak Aktywny Janicki Marian - Kurcaba Eugeniusz
431 A1DA0358 PL-0239-18-627 nieb.pstra Aktywny Janicki Marian - Kurcaba Eugeniusz
432 A1DA091F PL-0239-18-634 płowa Aktywny Janicki Marian - Kurcaba Eugeniusz
433 A1104F37 DV-0152-18-2 nieb.nakr.pstra Aktywny Tomalla Chali & Ali
434 A1DA0EA2 DV-0152-18-4 ciemna Aktywny Tomalla Chali & Ali
435 A1DA5268 DV-0152-18-242 nieokreślona Aktywny Tomalla Chali & Ali
436 A1DA17CE DV-0152-18-255 niebieska Aktywny Tomalla Chali & Ali
437 A1DA0A1F DV-0270-18-325 nieb.nakr Aktywny Tomalla Chali & Ali
438 A1DA115A DV-0270-18-326 nieb.nakr Aktywny Tomalla Chali & Ali
439 A1DA0845 PL-072-18-2923 ciemna Aktywny Filipkowski Mirosław
440 A1DA0717 PL-072-18-2929 nieb.nakr Aktywny Filipkowski Mirosław
441 A1DA5250 PL-072-18-2933 nieb.nakr.pstra Aktywny Filipkowski Mirosław
442 A1DA0F96 PL-072-18-2937 niebieska Aktywny Filipkowski Mirosław
443 A1DA350E PL-072-18-2939 niebieska Aktywny Filipkowski Mirosław
444 A1DA4F45 PL-072-18-2916 nieb.nakr Aktywny Filipkowski Mirosław
445 A1103D38 BE-18-2135642 niebieska Aktywny Herbots Jo
446 A1D9FFA7 BE-18-2135640 nieb.nakr Aktywny Herbots Jo
447 A1DA4730 BE-18-2135651 niebieska Aktywny Herbots Jo
448 A1D9FF04 BE-18-2135653 ciemna Aktywny Herbots Jo
449 A1DA053C BE-18-2135656 ciemna Aktywny Herbots Jo
450 A1DA15E1 BE-18-2135657 niebieska Aktywny Herbots Jo
451 A1DA0BEA GR-18-0925602 nieb.nakr Aktywny Krasiński Mirosław
452 A1DA1235 GR-18-0925619 ciem.nakr Aktywny Krasiński Mirosław
453 A1DA3DA5 PL-0239-18-12241 nieb.nakr Aktywny KORSZUN - MURAWSKI
454 A1DA2A28 PL-0239-18-12261 nieb.nakr Aktywny KORSZUN - MURAWSKI
455 A1DA2690 PL-0239-18-12226 niebieska Aktywny KORSZUN - MURAWSKI
456 A1DA5135 PL-0239-18-12227 niebieska Aktywny KORSZUN - MURAWSKI
457 A1DA3DA3 PL-0239-18-12248 niebieska Aktywny KORSZUN - MURAWSKI
458 A110152F PL-0239-18-12247 nieb.pstra Aktywny KORSZUN - MURAWSKI
459 A1DA1405 PL-0285-18-21010 niebieska Aktywny Waliczak Tadeusz
460 A1DA4644 PL-0285-18-21012 niebieska Aktywny Waliczak Tadeusz
461 A1DA2697 PL-0285-18-21023 nieb.nakr Aktywny Waliczak Tadeusz
462 A1DA2CE6 PL-0285-18-21025 niebieska Aktywny Waliczak Tadeusz
463 A11028B8 PL-0285-18-21035 niebieska Aktywny Waliczak Tadeusz
464 A1DA16D3 PL-0285-18-21042 niebieska Aktywny Waliczak Tadeusz
465 A1DA5251 PL-0466-18-219 nieb.nakr Aktywny Żebrowski R. & Wiśniewski A.
466 A1DA4735 PL-0466-18-242 nieb.nakr Aktywny Żebrowski R. & Wiśniewski A.
467 A1104BB2 PL-0466-18-221 nieb.nakr Aktywny Żebrowski R. & Wiśniewski A.
468 A1102D3B PL-0466-18-244 nieb.nakr.pstra Aktywny Żebrowski R. & Wiśniewski A.
469 A1DA4E88 PL-013-18-14420 nieb.nakr Aktywny Kulesza Daniel & Anna I
470 A1DA5512 PL-013-18-14411 nieb.nakr Aktywny Kulesza Daniel & Anna I
471 A110143F PL-013-18-14426 niebieska Aktywny Kulesza Daniel & Anna I
472 A1DA1323 PL-013-18-14419 niebieska Aktywny Kulesza Daniel & Anna I
473 A1DA2CED PL-013-18-14428 nieb.pstra Aktywny Kulesza Daniel & Anna I
474 A1DA542D PL-013-18-14412 czarna pstra Aktywny Kulesza Daniel & Anna I
475 A1DA3F0A BE-18-6058356 niebieska Aktywny Van Oeckel Bart & Nance
476 A1DA0836 BE-18-6058361 nieb.nakr Aktywny Van Oeckel Bart & Nance
477 A1DA4A4F BE-18-6058371 niebieska Aktywny Van Oeckel Bart & Nance
478 A1DA3B71 BE-18-6058317 nieb.pstra Aktywny Van Oeckel Bart & Nance
479 A11010A4 BE-18-6058348 niebieska Aktywny Van Oeckel Bart & Nance
480 A1DA2ADE BE-18-6058359 niebieska Aktywny Van Oeckel Bart & Nance
481 A1DA4BC6 PL-0163-18-8892 niebieska Aktywny Gierczak Tadeusz
482 A1DA0469 PL-0163-18-8880 niebieska Aktywny Gierczak Tadeusz
483 A1DA25B2 PL-0163-18-8870 nieb.nakr Aktywny Gierczak Tadeusz
484 A1101CDE PL-0163-18-8894 ciemna Aktywny Gierczak Tadeusz
485 A1DA2B10 PL-0163-18-8873 niebieska Aktywny Gierczak Tadeusz
486 A1103C0D PL-0163-18-8872 niebieski Aktywny Gierczak Tadeusz
487 A1DA22EF PL-0281-18-2134 niebieska Aktywny Wojtek - Paula II
488 A1DA2BF5 PL-0281-18-2148 ciemna Aktywny Wojtek - Paula II
489 A1DA5846 PL-0281-18-2165 niebieska Aktywny Wojtek - Paula II
490 A1DA4F75 PL-0281-18-2168 niebieska Aktywny Wojtek - Paula II
491 A1DA0D8B PL-0281-18-2173 nieb.nakr Aktywny Wojtek - Paula II
492 A1DA09E5 PL-0281-18-2154 nieb.nakr Aktywny Wojtek - Paula II
493 A1DA25AA PL-0466-18-3234 ciemna Aktywny Grzankowski J. & Kuczyński J.
494 A1DA083B PL-0466-18-3250 nieb.nakr.pstra Aktywny Grzankowski J. & Kuczyński J.
495 A1DA0C9E PL-0466-18-3275 nieb.nakr Aktywny Grzankowski J. & Kuczyński J.
496 A1DA525E PL-0466-18-3278 nieb.nakr Aktywny Grzankowski J. & Kuczyński J.
497 A1DA3AAE PL-0466-18-3287 nieb.nakr Aktywny Grzankowski J. & Kuczyński J.
498 A1DA4DDB PL-0466-18-3296 nieb.nakr.pstra Aktywny Grzankowski J. & Kuczyński J.
499 A1DA5257 PL-014-18-9210 nieb.nak Aktywny Drozd Paulina i Dariusz
500 A1102C5D PL-014-18-9242 niebieska Aktywny Drozd Paulina i Dariusz
501 A1101EBA PL-014-18-9234 niebieska Aktywny Drozd Paulina i Dariusz
502 A1DA25C1 PL-014-18-9207 nie.nakr Aktywny Drozd Paulina i Dariusz
503 A1DA5337 PL-014-18-9228 nieb.nakr Aktywny Drozd Paulina i Dariusz
504 A1DA25BA PL-014-18-9209 nieb.nakr Aktywny Drozd Paulina i Dariusz
505 A1DA0CDB PL-0222-18-5135 nieb.nak.pstra Aktywny Kacperski Cezary i Krzysztof I
506 A1DA0560 PL-0222-18-5110 nietypowa Aktywny Kacperski Cezary i Krzysztof I
507 A1DA188B PL-0222-18-5149 niebieska Aktywny Kacperski Cezary i Krzysztof I
508 A1DA0CD0 PL-0222-18-5136 niebieska Aktywny Kacperski Cezary i Krzysztof I
509 A1DA114C PL-0222-18-5164 niebieski Aktywny Kacperski Cezary i Krzysztof I
510 A1DA15EA PL-0222-18-5150 niebieska Aktywny Kacperski Cezary i Krzysztof I
511 A1DA2689 PL-0222-18-5109 nietypowa Aktywny Kacperski Cezary i Krzysztof II
512 A1100FAD PL-0222-18-5116 nieb.nakr Aktywny Kacperski Cezary i Krzysztof II
513 A1DA0830 PL-0222-18-5119 szali Aktywny Kacperski Cezary i Krzysztof II
514 A1DA268B PL-0222-18-5140 nieb.pstra Aktywny Kacperski Cezary i Krzysztof II
515 A1DA5061 PL-0222-18-5120 płowa Aktywny Kacperski Cezary i Krzysztof II
516 A1101439 PL-0222-18-5111 niebieski Aktywny Kacperski Cezary i Krzysztof II
517 A1DA459E S-020-18-145 nieb.pstra Aktywny Bieniek Dariusz
518 A1D9FD2E S-020-18-74 nieb.nakr Aktywny Bieniek Dariusz
519 A1DA4ADF S-020-18-113 nieb.nakr Aktywny Bieniek Dariusz
520 A1DA0273 S-020-18-91 ciemna.pstra Aktywny Bieniek Dariusz
521 A1DA5440 S-020-18-133 nieb.pstra Aktywny Bieniek Dariusz
522 A11051E3 S-020-18-63 niebieska Aktywny Bieniek Dariusz
523 A1103FF5 PL-0345-18-8105 niebieska Aktywny Górecki Rafał
524 A1100EC7 PL-0345-18-8103 nieb.nakr.pstra Aktywny Górecki Rafał
525 A1101DC9 PL-0345-18-8104 nieb.nakr Aktywny Górecki Rafał
526 A1DA0ACE PL-0345-18-8093 niebieska Aktywny Górecki Rafał
527 A11040DA PL-0345-18-8102 nieb.nakr.pstra Aktywny Górecki Rafał
528 A1D9FDBB PL-0425-18-4402 nieb.pstra Aktywny DLA GRAŻYNKI
529 A1DA0470 PL-0425-18-4410 niebieska Aktywny DLA GRAŻYNKI
530 A1DA2778 PL-0425-18-4429 nieb.nakr Aktywny DLA GRAŻYNKI
531 A1DA0559 PL-0425-18-4450 nieb.nakr.pstra Aktywny DLA GRAŻYNKI
532 A1102D46 PL-0425-18-4477 nieb.pstra Aktywny DLA GRAŻYNKI
533 A1DA5259 PL-0425-18-4462 nieb.nakr Aktywny DLA GRAŻYNKI
534 A1DA115D PL-0425-18-16206 szali Aktywny Maciszewski Michał III
535 A1DA5218 PL-05-18-7584 czarna Aktywny Maciszewski Michał III
536 A1DA481A PL-0425-18-16288 nieb.nak Aktywny Maciszewski Michał III
537 A110136A PL-0425-18-16278 czerwona Aktywny Maciszewski Michał III
538 A1DA0BEB PL-0425-18-16234 nietypowa Aktywny Maciszewski Michał III
539 A1101449 PL-0425-18-16275 nieokreślona Aktywny Maciszewski Michał III
540 A1104F81 PL-0384-18-2676 nieb.nakr Aktywny Rafałowski Tadeusz
541 A1DA09E3 PL-0384-18-2675 nieb.nakr Aktywny Rafałowski Tadeusz
542 A1DA0556 PL-0384-18-2692 ciem.nakr Aktywny Rafałowski Tadeusz
543 A1101094 PL-0384-18-2691 niebieska Aktywny Rafałowski Tadeusz
544 A1DA17C9 PL-0384-18-2678 nieb.nakr Aktywny Rafałowski Tadeusz
545 A1DA035B PL-0384-18-2679 niebieska Aktywny Rafałowski Tadeusz
546 A1DA035D PL-044-18-16062 niebieska Aktywny Bączek Jan i Mateusz
547 A1DA1411 PL-044-18-16045 niebieska Aktywny Bączek Jan i Mateusz
548 A1DA15DC PL-044-18-16053 niebieska Aktywny Bączek Jan i Mateusz
549 A1DA2DCE PL-044-18-16023 niebieska Aktywny Bączek Jan i Mateusz
550 A1DA035F PL-044-18-16068 nieb.nakr Aktywny Bączek Jan i Mateusz
551 A1DA4E7E PL-044-18-16047 nieb.nakr Aktywny Bączek Jan i Mateusz
552 A1DA15DF PL-0457-18-2408 niebieska Aktywny Lenka i Ninka
553 A1DA1A44 PL-0457-18-2410 szali Aktywny Lenka i Ninka
554 A1DA35FB PL-0457-18-2412 nieokreślona Aktywny Lenka i Ninka
555 A1DA0934 PL-0457-18-2413 niebieska Aktywny Lenka i Ninka
556 A110299C PL-0457-18-2414 nieb.nakr Aktywny Lenka i Ninka
557 A1DA0C50 PL-0457-18-2411 nieb.pstra Aktywny Lenka i Ninka
558 A1103284 PL-014-18-12931 nieb.nakr Aktywny GARDOCKI - WESOŁOWSKI
559 A1DA0A1A PL-014-18-6908 szpak Aktywny GARDOCKI - WESOŁOWSKI
560 A1DA4AE6 PL-014-18-6918 nieb.nak.pstra Aktywny GARDOCKI - WESOŁOWSKI
561 00000000 PL-014-18-6923 nieokreślona Aktywny GARDOCKI - WESOŁOWSKI
562 A1DA52FF PL-014-18-12938 niebieski Aktywny GARDOCKI - WESOŁOWSKI
563 A110416B PL-014-18-12933 nieb.nakr Aktywny GARDOCKI - WESOŁOWSKI
564 A1DA1096 PL-044-18-4001 nieb.nakr Aktywny Brzozowy Mateusz
565 A1DA16C9 PL-044-18-4002 nieb.nakr Aktywny Brzozowy Mateusz
566 A1DA3C2A PL-044-18-4003 niebieska Aktywny Brzozowy Mateusz
567 00000000 PL-0384-18-17728 niebieska Aktywny Kołakowski Jan
568 A1102D38 PL-0384-18-17770 niebieska Aktywny Kołakowski Jan
569 A1DA1000 PL-0384-18-17725 nieb.nakr Aktywny Kołakowski Jan
570 A1DA4B32 PL-0384-18-17759 niebieska Aktywny Kołakowski Jan
571 A1103E1C PL-014-18-1101 niebieska Aktywny Turkot Henryk
572 A1DA5425 PL-014-18-1102 nieb.pstra Aktywny Turkot Henryk
573 A1101451 PL-014-18-1113 nieb.nakr Aktywny Turkot Henryk
574 A1DA00AD PL-014-18-1122 nieb.pstra Aktywny Turkot Henryk
575 A1101276 PL-014-18-1105 nieb.nakr Aktywny Turkot Henryk
576 A1101EC2 PL-014-18-1120 niebieska Aktywny Turkot Henryk
577 A1DA043F PL-0246-18-1227 nieb.nak Aktywny Urban Mateusz
578 A1DA131D PL-0246-18-308 niebieska Aktywny Urban Mateusz
579 A1DA1891 PL-0246-18-1234 czarna Aktywny Urban Mateusz
580 A1DA0922 PL-0246-18-7142 ciemna Aktywny Urban Mateusz
581 A1DA3DA4 PL-0246-18-11308 nieb.nakr Aktywny Urban Mateusz
582 A1100DEA PL-0246-18-1228 nieb.nak Aktywny Urban Mateusz
583 A1DA3C29 PL-011-18-14845 ciemna Aktywny Nalewajko Teresa
584 A1DA0CDA PL-011-18-14847 niebieska Aktywny Nalewajko Teresa
585 A1DA269C PL-011-18-14848 nieb.nakr Aktywny Nalewajko Teresa
586 A110300C PL-011-18-14849 niebieska Aktywny Nalewajko Teresa
587 A1DA5170 PL-011-18-14850 niebieska Aktywny Nalewajko Teresa
588 A1DA09E0 PL-011-18-14846 niebieska Aktywny Nalewajko Teresa
589 A1DA277B PL-016-18-51 nieb.nak Aktywny Olecko Team
590 A1104CCC PL-016-18-1031 niebieska Aktywny Olecko Team
591 A1DA09D9 PL-0384-18-3748 nieb.nakr Aktywny Najda Ryszard
592 A1DA2575 PL-0384-18-3749 nieb.nakr Aktywny Najda Ryszard
593 00000000 PL-0384-18-3751 niebieska Aktywny Najda Ryszard
594 A1DA3DB0 PL-0384-18-3750 niebieska Aktywny Najda Ryszard
595 A1DA293F PL-0384-18-3754 niebieska Aktywny Najda Ryszard
596 A1104CE1 PL-0384-18-3755 niebieska Aktywny Najda Ryszard
597 00000000 DV-04446-18-405 niebieska Aktywny Lorkowski Gregor (Warmia) II
598 A1DA018B DV-03577-18-53 niebieska Aktywny Lorkowski Gregor (Warmia) II
599 A11030F9 DV-04466-18-421 niebieska Aktywny Lorkowski Gregor (Warmia) II
600 A1DA4BCA BE-18-2079662 nieb.nakr Aktywny Van Win Ludwig V
601 A1100EC3 BE-18-2079661 nieb.nakr Aktywny Van Win Ludwig V
602 A1DA4B38 BE-18-2079636 nieb.nakr Aktywny Van Win Ludwig V
603 A1105080 BE-18-2079650 niebieska Aktywny Van Win Ludwig V
604 A1DA026E BE-18-2079637 nieb.nakr Aktywny Van Win Ludwig V
605 A1DA00A6 BE-18-2079663 nieb.nakr Aktywny Van Win Ludwig V
606 A1DA4E9A PL-044-18-16330 nieb.nak Aktywny Kulas Przemysław
607 A1DA4B36 PL-044-18-16355 niebieska Aktywny Kulas Przemysław
608 A1103A2C PL-044-18-16341 nieb.nak Aktywny Kulas Przemysław
609 A1DA16D5 PL-044-18-16347 niebieska Aktywny Kulas Przemysław
610 A1102C65 PL-044-18-16346 nieb.nakr Aktywny Kulas Przemysław
611 A11051F9 PL-044-18-16337 czarna Aktywny Kulas Przemysław
612 A1DA1412 GB-F-18-24523 niebieska Aktywny Hartog
613 A1DA0619 GB-F-18-24583 niebieska Aktywny Hartog
614 A1DA525D GB-F-18-24577 niebieska Aktywny Hartog
615 00000000 GB-N-18-54915 niebieska Aktywny Hartog
616 A1DA2737 GB-N-18-54912 niebieska Aktywny Hartog
617 A1DA19A3 GB-N-18-28897 niebieska Aktywny Hartog
618 A1DA0550 BE-18-6116892 niebieska Aktywny Laeremans Frans I
619 A1DA1094 BE-18-6116885 nieb.nakr Aktywny Laeremans Frans I
620 A1DA14F7 BE-18-6116877 nieb.nakr Aktywny Laeremans Frans I
621 A1DA2695 BE-18-6116878 niebieska Aktywny Laeremans Frans I
622 A1DA09D8 BE-18-6116891 niebieska Aktywny Laeremans Frans I
623 A1104D66 BE-18-6116921 niebieska Aktywny Laeremans Frans I
624 A1DA4641 BE-18-6116872 niebieska Aktywny Laeremans Frans II
625 A1103B1C BE-18-6116875 niebieska Aktywny Laeremans Frans II
626 A1101AE0 BE-18-6116873 nieb.nakr Aktywny Laeremans Frans II
627 A11051FF BE-18-6116887 nieb.nakr Aktywny Laeremans Frans II
628 A11040E3 BE-18-6116874 nieb.nakr Aktywny Laeremans Frans II
629 A1DA4F40 BE-18-6116880 nieb.nakr.pstra Aktywny Laeremans Frans II
630 A11027D2 PL-0435-18-611 niebieska Aktywny TEAM KOGUCIK
631 A1DA1236 PL-0435-18-601 nieb.nakr Aktywny TEAM KOGUCIK
632 A1DA3DF3 PL-0435-18-604 niebieski Aktywny TEAM KOGUCIK
633 A11046DE PL-0482-18-5812 niebieska Aktywny TEAM KOGUCIK
634 A1DA2CE1 PL-0482-18-5803 niebieska Aktywny TEAM KOGUCIK
635 A1DA5045 PL-0482-18-5804 niebieska Aktywny TEAM KOGUCIK
636 A1DA0393 PL-016-18-5684 nieb.nakr Aktywny Team ORZYSZ
637 A1DA17BB PL-016-18-5674 nieb.nakr Aktywny Team ORZYSZ
638 A1DA25AC PL-016-18-5665 nieb.nakr Aktywny Team ORZYSZ
639 A1DA026C PL-016-18-5681 niebieska Aktywny Team ORZYSZ
640 A1DA140B PL-016-18-5655 czerwona Aktywny Team ORZYSZ
641 A1102304 PL-016-18-5683 czerwona Aktywny Team ORZYSZ
642 A1DA5035 PL-0333-18-3271 nieb.nakr Aktywny JANUSZ & TEŚCIOWA
643 00000000 PL-0333-18-3772 nieb.nakr Aktywny JANUSZ & TEŚCIOWA
644 A1DA516E PL-0333-18-3273 nieb.nak.pstra Aktywny JANUSZ & TEŚCIOWA
645 A110299E PL-0333-18-3275 nieb.nakr.pstra Aktywny JANUSZ & TEŚCIOWA
646 A1DA026B PL-013-18-12956 niebi Aktywny Weksznejder & Święcicki & Przekop
647 A1DA45A2 PL-013-18-11705 niebieska Aktywny Weksznejder & Święcicki & Przekop
648 A1DA00AE PL-013-18-11706 szali Aktywny Weksznejder & Święcicki & Przekop
649 A1DA2A33 PL-011-18-6613 niebieska Aktywny Weksznejder & Święcicki & Przekop
650 A1DA277A PL-013-18-12950 płowa Aktywny Weksznejder & Święcicki & Przekop
651 A1DA17C1 BE-18-6070758 niebieska Aktywny Verbergt Jan
652 A1DA5302 BE-18-6070734 niebieska Aktywny Verbergt Jan
653 A1DA0557 BE-18-6070753 niebieska Aktywny Verbergt Jan
654 A1DA063C BE-18-6070763 niebieska Aktywny Verbergt Jan
655 A110109D BE-18-6070754 niebieska Aktywny Verbergt Jan
656 A1DA2940 BE-18-6070744 nieb.nakr Aktywny Verbergt Jan
657 A1DA026D PL-044-18-417 nieb.nakr Aktywny Ciecierski Dariusz
658 A1DA4EA7 PL-044-18-437 nieb.nakr Aktywny Ciecierski Dariusz
659 A1DA5067 PL-044-18-406 nietypowa Aktywny Ciecierski Dariusz
660 A1DA0564 PL-044-18-416 nieb.nakr Aktywny Ciecierski Dariusz
661 A1DA4EA1 PL-044-18-423 nieb.nakr Aktywny Ciecierski Dariusz
662 A1DA09E6 PL-044-18-413 nieb.nakr Aktywny Ciecierski Dariusz
663 A1102C1C PL-013-18-7701 nieb.nakr Aktywny Obrycki Henryk
664 A1DA0F6D PL-013-18-7705 niebieska Aktywny Obrycki Henryk
665 A1DA109A PL-013-18-7720 niebieska Aktywny Obrycki Henryk
666 A110516E PL-013-18-7721 niebieska Aktywny Obrycki Henryk
667 A11040E2 PL-013-18-7733 niebieska Aktywny Obrycki Henryk
668 A1DA4447 PL-013-18-7713 nieb.nakr Aktywny Obrycki Henryk
669 A1DA0920 PL-018-18-3068 niebieska Aktywny Czar Podbeskidzia
670 A1DA4F51 PL-018-18-3088 nieb.nakr Aktywny Czar Podbeskidzia
671 A1DA3D9F PL-018-18-3094 niebieska Aktywny Czar Podbeskidzia
672 A1105025 PL-018-18-3095 niebieska Aktywny Czar Podbeskidzia
673 A1DA4EA0 PL-018-18-3112 nieb.nakr Aktywny Czar Podbeskidzia
674 A1DA0CC5 PL-018-18-3085 niebieski Aktywny Czar Podbeskidzia
675 A1104CCB PL-044-18-634 nieb.nakr Aktywny Kamienowski Jan
676 A1DA505D PL-044-18-635 nieb.nakr Aktywny Kamienowski Jan
677 A1DA4958 PL-044-18-636 niebieska Aktywny Kamienowski Jan
678 A1104FB0 PL-044-18-637 ciemna Aktywny Kamienowski Jan
679 A1DA2BF6 PL-044-18-666 niebieska Aktywny Kamienowski Jan
680 A110078C PL-044-18-667 niebieska Aktywny Kamienowski Jan
681 A1DA5504 PL-013-18-5301 nieb.nakr Aktywny Olszak Artur i Damian
682 A11005D1 PL-013-18-5302 nieb.nak Aktywny Olszak Artur i Damian
683 A1DA3FCA PL-013-18-5303 nieb.pstra Aktywny Olszak Artur i Damian
684 A1DA4A4C PL-013-18-5313 nieokreślona Aktywny Olszak Artur i Damian
685 A11022BA PL-013-18-5315 nieb.nakr Aktywny Olszak Artur i Damian
686 A1DA3530 PL-013-18-5307 nieb.pstra Aktywny Olszak Artur i Damian
687 A1DA25A6 PL-0211-18-15192 nieb.pstra Aktywny Warda Mirosław III
688 A1DA0DAF PL-0211-18-15189 niebieska Aktywny Warda Mirosław III
689 A1DA525F PL-014-18-3502 niebieska Aktywny Warda Mirosław III
690 A1DA0708 PL-0211-18-15196 nieb.nakr Aktywny Warda Mirosław III
691 A1100DF0 PL-0211-18-15193 nieb.nakr Aktywny Warda Mirosław III
692 A1102F23 PL-0223-18-9033 nieb.nakr.pstra Aktywny Łechtańscy Andrzej i Dariusz
693 00000000 PL-0223-18-9034 nieb.nakr Aktywny Łechtańscy Andrzej i Dariusz
694 A1DA45A4 PL-0223-18-9050 nieb.pstra Aktywny Łechtańscy Andrzej i Dariusz
695 A1DA16D2 PL-014-18-1622 niebieska Aktywny Nieradko Marek
696 A1DA5132 PL-014-18-1628 nieb.nakr Aktywny Nieradko Marek
697 A1105023 PL-014-18-1631 ciemna Aktywny Nieradko Marek
698 A1DA3F0D PL-014-18-1632 nieb.nakr Aktywny Nieradko Marek
699 A1DA4364 PL-014-18-1635 niebieska Aktywny Nieradko Marek
700 A1DA4819 PL-014-18-1617 nieb.nakr Aktywny Nieradko Marek
701 A1DA16CA PL-044-18-14934 nieb.nakr Aktywny Piwowarski Ryszard - Kocięcki Aron
702 A1DA0DC7 PL-044-18-14913 nieb.nakr Aktywny Piwowarski Ryszard - Kocięcki Aron
703 A1DA0709 PL-044-18-14931 nieb.nakr Aktywny Piwowarski Ryszard - Kocięcki Aron
704 A1DA4365 PL-0243-18-426 nieb.pstra Aktywny Piwowarski Ryszard - Kocięcki Aron
705 A1104BB9 PL-0243-18-432 niebieska Aktywny Piwowarski Ryszard - Kocięcki Aron
706 A1DA035E PL-0243-18-445 szpak Aktywny Piwowarski Ryszard - Kocięcki Aron
707 A1DA4E94 PL-011-18-9000 niebieska Aktywny Ziarko Zdzisław
708 A11007A4 PL-011-18-8886 nieb.nakr.pstra Aktywny Ziarko Zdzisław
709 A11028B1 PL-011-18-8961 ciemna Aktywny Ziarko Zdzisław
710 A1104F80 PL-011-18-8960 ciemna Aktywny Ziarko Zdzisław
711 A1DA4450 PL-0245-18-410 niebieska Aktywny Rusinkowski Andrzej
712 A1DA504C PL-0245-18-414 niebieski Aktywny Rusinkowski Andrzej
713 00000000 PL-0245-18-418 ciemna pstra Aktywny Rusinkowski Andrzej
714 A1DA3F83 PL-0245-18-453 nieb.pstra Aktywny Rusinkowski Andrzej
715 A1DA0CCF PL-0245-18-460 nieb.nakr Aktywny Rusinkowski Andrzej
716 A110127E PL-0245-18-411 nieb.pstra Aktywny Rusinkowski Andrzej
717 A1102482 PL-0488-18-6988 nieb.nakr Aktywny Pokorski Zdzisław - Piter
718 A1DA285D PL-0488-18-6989 płowa Aktywny Pokorski Zdzisław - Piter
719 A1DA550B PL-0488-18-6991 nieb.nakr Aktywny Pokorski Zdzisław - Piter
720 A1DA4B3F PL-0488-18-6984 niebieska Aktywny Pokorski Zdzisław - Piter
721 A1DA1095 PL-0488-18-6992 płowa Aktywny Pokorski Zdzisław - Piter
722 A1DA4B3E PL-0488-18-6986 niebieska Aktywny Pokorski Zdzisław - Piter
723 A1DA1015 PL-014-18-6740 ciemna pstra Aktywny Paszkowski Antoni
724 A1DA35FC PL-014-18-6708 nieb.nakr.pstra Aktywny Paszkowski Antoni
725 A1104F9D PL-014-18-5727 nieb.nakr Aktywny Paszkowski Antoni
726 A1DA444E PL-014-18-5726 nieb.nakr Aktywny Paszkowski Antoni
727 A1DA35FD PL-014-18-5702 niebieska Aktywny Paszkowski Antoni
728 A1DA0551 PL-014-18-6704 niebieska Aktywny Paszkowski Antoni
729 A1DA0C98 PL-0383-18-7712 nieb.nakr Aktywny R2 SDG Team
730 A1DA3FCB PL-0383-18-7413 nieb.nakr Aktywny R2 SDG Team
731 A1104D65 PL-0383-18-7039 niebieska Aktywny R2 SDG Team
732 A1101EC1 PL-016-18-752 niebieska Aktywny R2 SDG Team
733 A1DA0269 PL-016-18-8809 ciemna Aktywny R2 SDG Team
734 A1101CDF PL-016-18-8807 niebieska Aktywny R2 SDG Team
735 A1DA5044 BE-18-5069708 czarna Aktywny Vanonckelen - Leeten
736 A1DA0707 BE-18-5069706 szpak Aktywny Vanonckelen - Leeten
737 A1102ADB BE-18-5069703 szpak Aktywny Vanonckelen - Leeten
738 A1DA070C BE-18-5069702 nieb.pstra Aktywny Vanonckelen - Leeten
739 A1101DA3 BE-18-5069715 nieb.pstra Aktywny Vanonckelen - Leeten
740 A1DA52FC PL-013-18-7903 nieb.nakr Aktywny Kowalewski Paweł
741 A1DA4F46 PL-013-18-7917 czarna Aktywny Kowalewski Paweł
742 A1DA5142 PL-013-18-7905 nieb.nakr Aktywny Kowalewski Paweł
743 A1DA2B15 PL-013-18-7910 niebieska Aktywny Kowalewski Paweł
744 A110438A PL-013-18-7906 ciemna Aktywny Kowalewski Paweł
745 A11048B5 PL-013-18-7925 niebieska Aktywny Kowalewski Paweł
746 A1DA1885 PL-0211-18-15063 niebieska Aktywny M.W.
747 A1DA4CB5 PL-0211-18-15099 niebieska Aktywny M.W.
748 A1DA026A PL-0211-18-15111 nieb.nakr.pstra Aktywny M.W.
749 A1DA18A6 PL-04-18-8624 nieb.nak Aktywny SZKLARZ
750 A1DA3858 PL-04-18-8625 nieb.nakr Aktywny SZKLARZ
751 A11042AE PL-04-18-8630 nieb.nakr.pstra Aktywny SZKLARZ
752 A1DA0F72 PL-04-18-8631 niebieska Aktywny SZKLARZ
753 A1DA1967 PL-04-18-8602 niebieska Aktywny SZKLARZ
754 A1DA22EE PL-04-18-8627 niebieska Aktywny SZKLARZ
755 A1DA0704 PL-0285-18-4459 nieb.nakr Aktywny Mączyński Bronisław
756 A1DA0FCF PL-0285-18-4468 nieb.nakr Aktywny Mączyński Bronisław
757 A1DA0467 PL-0285-18-4470 płowa Aktywny Mączyński Bronisław
758 A1104DC3 PL-0285-18-4457 nieb.nakr Aktywny Mączyński Bronisław
759 A1DA5344 PL-0285-18-4452 niebieska Aktywny Mączyński Bronisław
760 A1DA179C PL-0285-18-4450 niebieska Aktywny Mączyński Bronisław
761 A1DA276E PL-04-18-10135 nieb.nak Aktywny Kurek Wiesław
762 00000000 PL-04-18-10134 nieokreślona Aktywny Kurek Wiesław
763 A1DA061E PL-04-18-10125 nieb.pstra Aktywny Kurek Wiesław
764 A1DA1238 PL-04-18-10102 niebieska Aktywny Kurek Wiesław
765 A1DA0355 PL-04-18-10109 nieb.nakr Aktywny Kurek Wiesław
766 A1102D52 PL-04-18-10110 nieb.nak Aktywny Kurek Wiesław
767 A1DA18A7 BE-18-2079640 biała pstra Aktywny Van Win Ludwig III
768 A1DA15DD BE-18-2079651 niebieska Aktywny Van Win Ludwig III
769 A1DA268A BE-18-2079639 szpak Aktywny Van Win Ludwig III
770 A1102F1F BE-18-2079638 niebieska Aktywny Van Win Ludwig III
771 A1DA0CC7 BE-18-2079641 nieb.pstra Aktywny Van Win Ludwig III
772 A11016E3 BE-18-2079658 czarna Aktywny Van Win Ludwig III
773 A1DA1409 BE-18-2079647 niebieska Aktywny Van Win Ludwig IV
774 A11051E4 BE-18-2079646 niebieska Aktywny Van Win Ludwig IV
775 A1DA2DD1 BE-18-2079648 niebieska Aktywny Van Win Ludwig IV
776 A1DA17B4 BE-18-2079653 niebieska Aktywny Van Win Ludwig IV
777 A1105070 BE-18-2079649 niebieska Aktywny Van Win Ludwig IV
778 A1DA140F BE-18-2079652 nieb.nakr Aktywny Van Win Ludwig IV
779 A1DA2CEC PL-044-18-928 nieb.nakr Aktywny Wiśniewski Jan II
780 A1DA4525 PL-044-18-953 nieb.nakr Aktywny Wiśniewski Jan II
781 A1DA3DF9 PL-044-18-962 nieb.nakr Aktywny Wiśniewski Jan II
782 A1DA0BE8 PL-0384-18-2866 nieb.nakr Aktywny Wiśniewski Jan II
783 A1DA4A51 PL-044-18-8057 niebieska Aktywny Prusaczyk Roman
784 A1DA1965 PL-044-18-8040 niebieska Aktywny Prusaczyk Roman
785 A1102992 PL-044-18-8093 niebieska Aktywny Prusaczyk Roman
786 A11021A5 PL-044-18-8041 nieb.pstra Aktywny Prusaczyk Roman
787 A1DA0DC5 PL-044-18-8088 niebieska Aktywny Prusaczyk Roman
788 A1DA4F5F PL-044-18-8042 płowa Aktywny Prusaczyk Roman
789 A1DA0277 PL-065-18-6931 niebieska Aktywny Nowaczyk Tadeusz
790 A1DA2CE3 PL-065-18-6942 niebieska Aktywny Nowaczyk Tadeusz
791 A1DA2694 PL-0383-18-7704 ciemna Aktywny MAŁY
792 A1DA100E PL-0383-18-7708 ciemna Aktywny MAŁY
793 A1DA17BC PL-0383-18-7723 nieb.nakr Aktywny MAŁY
794 A1DA0188 PL-0383-18-7724 niebieska Aktywny MAŁY
795 A1DA2ADD PL-0383-18-7728 płowa Aktywny MAŁY
796 A1DA027D PL-0383-18-7718 szali Aktywny MAŁY
797 A1DA4738 PL-044-18-9826 niebieska Aktywny Mamiński Mariusz
798 A1101093 PL-044-18-9886 niebieska Aktywny Mamiński Mariusz
799 A1DA15DE PL-044-18-9876 nieb.nakr Aktywny Mamiński Mariusz
800 A1DA1A40 PL-044-18-9829 niebieska Aktywny Mamiński Mariusz
801 A1104BAC PL-044-18-9897 niebieska Aktywny Mamiński Mariusz
802 A1102B6F PL-044-18-9898 niebieska Aktywny Mamiński Mariusz
803 A1DA0843 PL-0384-18-469 niebieska Aktywny Kąklewski - Wiśniewski
804 A1DA2119 PL-0384-18-443 niebieska Aktywny Kąklewski - Wiśniewski
805 A1DA4960 PL-0384-18-459 niebieska Aktywny Kąklewski - Wiśniewski
806 A1DA0C9A PL-0384-18-467 nieb.nakr Aktywny Kąklewski - Wiśniewski
807 A1101938 PL-0384-18-452 ciemna Aktywny Kąklewski - Wiśniewski
808 A1101272 PL-0384-18-486 ciemna.pstra Aktywny Kąklewski - Wiśniewski
809 A1DA18A9 DV-01769-18-432 nieb.nakr.pstra Aktywny Drapa Andreas
810 A1DA5171 DV-01769-18-139 niebieska Aktywny Drapa Andreas
811 A1DA2BFB DV-01769-18-140 nieb.pstra Aktywny Drapa Andreas
812 A1DA2775 PL-0108-18-828 czarna pstra Aktywny Czerniak Ireneusz
813 A1DA542F PL-0108-18-889 nieb.nakr Aktywny Czerniak Ireneusz
814 A1103FFE PL-0108-18-903 niebieska Aktywny Czerniak Ireneusz
815 A1DA15E2 PL-0384-18-334 niebieska Aktywny WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI
816 A1DA4A4D PL-0384-18-373 niebieska Aktywny WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI
817 A11005C5 PL-0384-18-333 czerwona Aktywny WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI
818 A1DA5031 PL-0384-18-178 nieb.nakr Aktywny WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI
819 A1DA5300 PL-0384-18-182 nieb.nakr Aktywny WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI
820 A1DA512C PL-0384-18-183 nieb.nakr Aktywny WIERZBOWSKI - SOKOŁOWSKI
821 A1DA4E8A PL-0473-18-11801 nieb.nakr Aktywny Koluch Tadeusz
822 A1DA2699 PL-0473-18-11804 nieb.nakr Aktywny Koluch Tadeusz
823 A1DA0DBE PL-0473-18-11831 płowa Aktywny Koluch Tadeusz
824 A1DA2774 PL-0473-18-11880 nieb.nak.pstra Aktywny Koluch Tadeusz
825 A1DA17BF PL-0473-18-11843 nieb.nakr.pstra Aktywny Koluch Tadeusz
826 A1DA3FC6 PL-0473-18-11857 nieb.nakr Aktywny Koluch Tadeusz
827 A1DA077E PL-0414-18-9805 nieb.nakr Aktywny Krasuski
828 A1DA0F94 PL-0414-18-9810 nieb.nakr Aktywny Krasuski
829 A1DA0E9C PL-0414-18-9814 szpak Aktywny Krasuski
830 A1DA0390 PL-0414-18-9813 szpak Aktywny Krasuski
831 A1DA525B PL-0463-18-4309 niebieska Aktywny D. M. DUNDA
832 A1DA25B6 PL-0463-18-4311 niebieska Aktywny D. M. DUNDA
833 A1DA38B2 PL-0463-18-4305 nieb.nakr.pstra Aktywny D. M. DUNDA
834 A1101448 PL-0463-18-4367 płowa Aktywny D. M. DUNDA
835 A1DA1888 PL-0463-18-4850 płowa Aktywny D. M. DUNDA
836 A1DA188D PL-0463-18-4372 niebieska Aktywny D. M. DUNDA
837 A1102D36 PL-0243-18-1247 nieb.pstra Aktywny Kubicki Dariusz
838 A1DA543C PL-0243-18-1248 nieb.nakr Aktywny Kubicki Dariusz
839 A1DA5030 PL-0243-18-1205 ciemna Aktywny Kubicki Dariusz
840 A1DA5262 PL-0243-18-1261 nieb.nakr Aktywny Kubicki Dariusz
841 A1DA4F73 PL-0243-18-1252 niebieska Aktywny Kubicki Dariusz
842 A1DA5049 PL-0243-18-1224 nieb.nakr Aktywny Kubicki Dariusz
843 A1DA0643 PL-0395-18-2041 niebieska Aktywny Szymankowski - Szewczyk
844 A1DA4F48 PL-0395-18-2040 nieb.nakr.pstra Aktywny Szymankowski - Szewczyk
845 A1DA29FD NL-18-1786396 niebieska Aktywny J & M Rosploch
846 A1DA2698 NL-18-1229061 nieb.nakr Aktywny J & M Rosploch
847 A1DA1098 NL-18-1229067 nieb.pstra Aktywny J & M Rosploch
848 A1DA4AE8 NL-18-1786392 czerwona Aktywny J & M Rosploch
849 A1DA131F NL-18-1229068 nieb.pstra Aktywny J & M Rosploch
850 A1DA0F98 NL-18-1229047 nieb.nakr Aktywny J & M Rosploch
851 A1DA17CB PL-0246-18-9212 niebieska Aktywny Zdunczyk Jacek
852 A1DA0932 PL-0246-18-9241 nieb.nakr Aktywny Zdunczyk Jacek
853 A1DA5033 PL-0246-18-9251 szali Aktywny Zdunczyk Jacek
854 A1DA0C0A PL-0246-18-9263 płowa Aktywny Zdunczyk Jacek
855 A1DA0CC9 PL-0246-18-9278 nieb.nakr.pstra Aktywny Zdunczyk Jacek
856 A1DA25B1 PL-0246-18-9220 niebieska Aktywny Zdunczyk Jacek
857 A1DA4F50 GB-E-18-21829 nieb.nakr Aktywny Hartog - Halcyon
858 A1102089 GB-E-18-21836 niebieska Aktywny Hartog - Halcyon
859 A1DA503E GB-R-18-08727 nieb.nakr Aktywny Hartog - Halcyon
860 A1DA0A10 GB-R-18-08726 nieb.nakr Aktywny Hartog - Halcyon
861 A1DA0CCC GB-R-18-08723 nieb.nakr Aktywny Hartog - Halcyon
862 A1104DC1 DV-08386-18-5029 niebieska Aktywny Hartog - Halcyon
863 A1DA043C BE-18-6024348 niebieska Aktywny Geerinckx Luc
864 A1DA0647 BE-18-6024346 nieb.pstra Aktywny Geerinckx Luc
865 A1DA459B BE-18-6024345 niebieska Aktywny Geerinckx Luc
866 A11028AF PL-0187-18-3960 nieb.nakr Aktywny Team Frątczak
867 A1DA293C PL-0187-18-3961 niebieska Aktywny Team Frątczak
868 A1DA4F6E PL-0187-18-3924 niebieska Aktywny Team Frątczak
869 A11043DF PL-0187-18-3933 nieb.nakr Aktywny Team Frątczak
870 A1DA542C PL-0222-18-5146 niebieska Aktywny Kacperski Cezary i Krzysztof III
871 A11029FA PL-0222-18-5114 szpak Aktywny Kacperski Cezary i Krzysztof III
872 A1DA25AE PL-0222-18-5139 ciemna Aktywny Kacperski Cezary i Krzysztof III
873 A1DA1156 PL-0222-18-5227 nieb.nakr Aktywny Kacperski Cezary i Krzysztof III
874 A1DA490B PL-0222-18-5226 nieb.nakr Aktywny Kacperski Cezary i Krzysztof III
875 A1DA4E10 PL-0222-18-5223 nieb.pstra Aktywny Kacperski Cezary i Krzysztof III
876 A1103FFC PL-0417-18-1658 nieb.nakr Aktywny Palarski Dominik
877 A1DA188E PL-0417-18-1623 nieb.nakr Aktywny Palarski Dominik
878 A1DA1237 PL-0417-18-1635 nieb.nakr Aktywny Palarski Dominik
879 A1105233 PL-0417-18-1611 nieb.nakr Aktywny Palarski Dominik
880 A1DA513F PL-0417-18-1610 nieb.nakr Aktywny Palarski Dominik
881 A1DA4F55 PL-0417-18-1662 niebieska Aktywny Palarski Dominik
882 A1DA5068 PL-014-18-3834 niebieska Aktywny Faszcza Jerzy
883 A1DA4F70 PL-014-18-3835 nieb.nakr Aktywny Faszcza Jerzy
884 A1DA25C0 PL-014-18-3836 niebieska Aktywny Faszcza Jerzy
885 A1DA521F PL-014-18-3838 szpak Aktywny Faszcza Jerzy
886 A1DA4449 PL-014-18-3841 niebieska Aktywny Faszcza Jerzy
887 A1DA4526 PL-014-18-3831 czarna Aktywny Faszcza Jerzy
888 A1DA4E92 BE-18-6022056 nieb.nakr Aktywny Haiyue Cherise- Vereyken - Gommers
889 A1102B84 BE-18-6022061 niebieska Aktywny Haiyue Cherise- Vereyken - Gommers
890 A1DA1012 BE-18-6022058 niebieska Aktywny Haiyue Cherise- Vereyken - Gommers
891 A1DA0CE0 BE-18-6022059 niebieska Aktywny Haiyue Cherise- Vereyken - Gommers
892 A1DA2C00 BE-18-6022060 nieb.nakr Aktywny Haiyue Cherise- Vereyken - Gommers
893 A1DA4CFE BE-18-6022057 nieb.nakr Aktywny Haiyue Cherise- Vereyken - Gommers
894 A1DA0BE5 BE-18-4213314 niebieska Aktywny Yang JinBiao - Filip Van De Walle
895 A1DA1968 BE-18-4213313 niebieska Aktywny Yang JinBiao - Filip Van De Walle
896 A1DA5036 BE-18-4213312 nieb.nakr Aktywny Yang JinBiao - Filip Van De Walle
897 A1DA131C BE-18-4213316 niebieska Aktywny Yang JinBiao - Filip Van De Walle
898 A1DA276D BE-18-4213315 niebieska Aktywny Yang JinBiao - Filip Van De Walle
899 A1DA257B BE-18-4213318 niebieska Aktywny Yang JinBiao - Filip Van De Walle
900 A1DA5141 PL-0219-18-8064 nie.nakr Aktywny TJW
901 A1DA0189 PL-0367-18-11897 nieb.pstra Aktywny Niezrzeszony
902 A1DA0A1B PL-013-18-11123 nieb.pstra Aktywny Kania Jarosław
903 A1DA4EA3 PL-0419-18-1289 niebieski Aktywny Niezrzeszony
904 A1DA543B PL-0367-18-11903 niebieska Aktywny Niezrzeszony
905 A1DA2BF7 PL-013-18-11146 niebieska Aktywny Kania Jarosław
906 A1DA4EAB PL-013-18-11147 niebieska Aktywny Team Kania + Soliwoda
907 A1DA0361 PL-013-18-11135 nieb.nakr Aktywny Kania Jarosław
908 A1DA054B PL-013-18-11134 niebieska Aktywny Team Kania + Soliwoda
909 A1DA140D PL-013-18-11127 nie.nakr Aktywny Kania Jarosław
910 A1DA0268 PL-013-18-11150 nieb.nak Aktywny Kania Jarosław
911 A1DA109B PL-013-18-11131 nie.nakr Aktywny Team Kania + Soliwoda
912 A1DA108E PL-013-18-11121 czarna Aktywny Team Kania + Soliwoda
913 A1DA15E9 PL-013-18-11126 nieb.nakr Aktywny Team Kania + Soliwoda
914 A1DA25BD PL-0367-18-11904 nieb.pstra Aktywny Niezrzeszony
915 A1DA5269 PL-013-18-11130 nieb.nakr Aktywny Kania Jarosław
916 A1DA5428 PL-0419-18-1287 nieb.pstra Aktywny Niezrzeszony
917 A1DA2777 PL-0419-18-1291 niebieska Aktywny Niezrzeszony
918 A1DA550F PL-013-18-11148 niebieska Aktywny Team Kania + Soliwoda
919 A1DA115C PL-014-18-8276 czerwona Aktywny Team Andrzej & Robert
920 A1DA2A2D PL-014-18-8270 ciemna pstra Aktywny Team Andrzej & Robert
921 A1DA14F3 PL-016-18-2907 niebieska Aktywny KIEDA - WASILEWSKI
922 A1DA08F1 PL-013-18-10067 nieb.pstra Aktywny KIEDA - WASILEWSKI
923 A1DA521B PL-0192-18-1168 nieb.nakr Aktywny SZMAGLIŃSKI JERZY
924 A110108C NL-18-1167263 biała pstra Aktywny Henk de Weerd
925 A1DA5439 PL-0192-18-1166 niebieska Aktywny SZMAGLIŃSKI JERZY
926 A1DA516F NL-18-5111677 niebieska Aktywny Henk de Weerd
927 A1DA3A84 NL-18-1167276 niebieska Aktywny Henk de Weerd
928 A1DA0A20 NL-18-1167285 nieb.nakr Aktywny Henk de Weerd
929 A1DA3DAA BE-18-2000402 niebieska Aktywny Vanwinkel Jef II
930 A1DA026F BE-18-2000371 nieb.nakr Aktywny Vanwinkel Jef I
931 A1DA0356 BE-18-2000355 niebieska Aktywny Vanwinkel Jef I
932 A1DA18AA BE-18-2000420 niebieska Aktywny Vanwinkel Jef II
933 A1DA25A7 BE-18-2035400 niebieska Aktywny Kacperski Cezary i Krzysztof IV
934 A1DA5426 BE-18-2102795 niebieska Aktywny Berckmans Roger
935 A1DA1157 NL-18-1167290 nieb.nakr Aktywny Henk de Weerd
936 A1DA5064 PL-0192-18-1179 nieb.nakr Aktywny SZMAGLIŃSKI JERZY
937 A1101366 BE-18-2000401 niebieska Aktywny Vanwinkel Jef II
938 A1DA14FB BE-18-6249229 nieb.nakr.pstra Aktywny Macken Tim
939 A1DA4739 NL-18-1167291 ciemna nakr Aktywny Henk de Weerd
940 A1DA14F5 PL-0192-18-1188 czerwona Aktywny SZMAGLIŃSKI JERZY
941 A1DA15E0 PL-014-18-8285 nieb.nakr.pstra Aktywny Mroczkowski - Święciński
942 A1DA1231 PL-0192-18-1182 nieb.nakr.pstra Aktywny SZMAGLIŃSKI JERZY
943 A1DA5346 BE-18-5002775 niebieska Aktywny Macken Tim
944 A1DA1239 PL-0326-18-18360 nieb.nakr.pstra Aktywny Rumiński Tomasz
945 A11016F7 PL-014-18-440 nieb.nakr Aktywny Mroczkowski - Święciński
946 A1103FF3 PL-0326-18-18362 czerwona Aktywny Rumiński Tomasz
947 A1DA495B PL-0277-18-2782 szpak Aktywny WG CENTRUM
948 A1DA5133 PL-0275-18-5902 czerwona Aktywny Jaguś Roman II
949 A1DA0ACD PL-0275-18-13968 płowa pstra Aktywny Jaguś Roman II
950 A110523A PL-0326-18-18171 nieb.nakr.pstra Aktywny Rumiński Tomasz
951 A11049A3 PL-0275-18-13977 niebieska Aktywny Jaguś Roman I
952 A1DA091D PL-013-18-14417 czerwona Aktywny Kulesza Daniel & Anna II
953 A1DA4E7C PL-0275-18-13971 nieb.pstra Aktywny Jaguś Roman II
954 A1DA2779 PL-0316-18-1724 niebieska Aktywny Rzepka Marek i Marcin
955 A1DA4D00 BE-18-6020566 nieb.pstra Aktywny Vercammen Hok Jos II
956 A1DA16C7 PL-013-18-11917 nieb.pstra Aktywny Sipowicz - Moczydłowski
957 A1DA18AF PL-014-18-449 nieb.nakr Aktywny Mroczkowski - Święciński
958 A1DA100F PL-0384-18-2888 nieb.pstra Aktywny Wiśniewski Jan II
959 A1DA0714 PL-0275-18-13973 nieb.nakr Aktywny Jaguś Roman I
960 A1DA534B BE-18-6249232 niebieska Aktywny Macken Tim
961 A1DA1099 PL-0241-18-7894 nieb.pstra Aktywny Kołakowski Jan
962 A1102D4D PL-013-18-14418 czarna Aktywny Kulesza Daniel & Anna II
963 A1104C6E PL-014-18-445 płowa Aktywny Wójcicki & Gryczkowska
964 A1DA0D8D PL-014-18-8262 płowa Aktywny Mroczkowski - Święciński
965 A1102C5B PL-011-18-1401 szpak Aktywny Bujkowski Jerzy
966 A1DA14F8 BE-18-6020569 nieb.nakr Aktywny Vercammen Hok Jos II
967 A1104BF3 PL-014-18-443 nieb.nakr Aktywny Wójcicki & Gryczkowska
968 A1DA038F PL-0240-18-38 nieb.nakr Aktywny Zajączkowski Wacław Franciszek
969 A1DA4CB3 PL-014-18-10544 nieb.nakr Aktywny Barszczewski Zenon
970 A1DA2576 PL-0316-18-1723 nieb.pstra Aktywny Rzepka Marek i Marcin
971 A1104C70 PL-016-18-4998 ciemna pstra Aktywny Olecko Team
972 A1DA2941 BE-18-6020583 niebieska Aktywny Vercammen Hok Jos I
973 A1DA25B0 BE-18-6020564 niebieska Aktywny Vercammen Hok Jos II
974 A1DA3D9C PL-014-18-441 nieb.nakr Aktywny Wójcicki & Gryczkowska
975 A1DA15E7 PL-014-18-448 nieb.nakr Aktywny Wójcicki & Gryczkowska
976 A1DA2945 PL-0240-18-737 płowa Aktywny Lipkiewicz Andrzej & Sobolewski Zdzisław
977 A1DA0931 PL-0240-18-40 niebieska Aktywny Zajączkowski Wacław Franciszek
978 A1100881 BE-18-6020579 niebieska Aktywny Vercammen Hok Jos II
979 A11027C9 BE-18-6249236 nieb.nakr Aktywny Macken Tim
980 A1104F92 PL-0240-18-746 nieb.nakr Aktywny Lipkiewicz Andrzej & Sobolewski Zdzisław
981 A1103F0D PL-013-18-14414 płowa Aktywny Kulesza Daniel & Anna II
982 A1DA5429 PL-014-18-405 niebieska Aktywny Wójcicki & Gryczkowska
983 A1104DC2 PL-0241-18-7891 nieb.nakr.pstra Aktywny Kołakowski Jan
984 A1DA2A2F PL-0326-18-18361 czerwona Aktywny Rumiński Tomasz
985 A1102E3B PL-0277-18-2732 ciemna Aktywny WG CENTRUM
986 A1DA25AD PL-0240-18-739 niebieska Aktywny Lipkiewicz Andrzej & Sobolewski Zdzisław
987 A1DA1884 PL-0275-18-13972 nieb.nakr Aktywny Jaguś Roman I
988 A1DA350A PL-0326-18-18308 nieb.nakr Aktywny Rumiński Tomasz
989 A1DA02AE PL-0275-18-13984 niebieska Aktywny Jaguś Roman II
990 A1DA22EB PL-0240-18-741 nieb.nakr Aktywny Lipkiewicz Andrzej & Sobolewski Zdzisław
991 A1DA4F76 PL-0277-18-2758 niebieska Aktywny WG CENTRUM
992 A1DA517B BE-18-6020581 niebieska Aktywny Vercammen Hok Jos I
993 A1DA1150 PL-0277-18-2745 ciemna Aktywny WG CENTRUM
994 A1101DD0 PL-0491-18-4112 niebieska Aktywny Kubiszok Artur
995 A11038E4 PL-0211-18-15197 nieb.nakr Aktywny Warda Mirosław III
996 A1DA046B PL-0240-18-92 niebieska Aktywny Zajączkowski Wacław Franciszek
997 A1DA22E7 PL-016-18-9520 nieb.nakr Aktywny Olecko Team
998 A110118E PL-0240-18-37 czarna Aktywny Zajączkowski Wacław Franciszek
999 A1DA17BA PL-014-18-10543 nieb.nakr Aktywny Barszczewski Zenon
1000 A1100FB9 PL-0316-18-1737 nieb.nakr Aktywny Rzepka Marek i Marcin
1001 A1DA16CC PL-0491-18-4114 niebieska Aktywny Kubiszok Artur
1002 A1104BB0 PL-0192-18-1180 nieb.nakr Aktywny SZMAGLIŃSKI JERZY
1003 A1104BB4 PL-0491-18-4107 nieb.nakr Aktywny Kubiszok Artur
1004 A1DA5260 PL-0277-18-2775 nieb.nakr Aktywny WG CENTRUM
1005 A1DA4F59 PL-0420-18-3514 niebieska Aktywny Starzec Tadeusz & Sławomir - Team
1006 A1DA4E82 BE-18-6020590 ciemna Aktywny Vercammen Hok Jos I
1007 A1DA2B17 PL-014-18-10523 nieb.nakr Aktywny Barszczewski Zenon
1008 A1DA0711 BE-18-6020591 ciemna Aktywny Vercammen Hok Jos II
1009 A1DA45A5 PL-0316-18-1764 nieb.nakr Aktywny Rzepka Marek i Marcin
1010 A1103FF2 PL-0316-18-1739 niebieska Aktywny Rzepka Marek i Marcin
1011 A110135C PL-013-18-14430 ciemna nakr Aktywny Kulesza Daniel & Anna II
1012 A1DA2688 PL-0275-18-13967 niebieska Aktywny Jaguś Roman II
1013 A110135B PL-013-18-11902 nieb.nakr Aktywny Sipowicz - Moczydłowski
1014 A1DA2BFE PL-0491-18-4116 niebieska Aktywny Kubiszok Artur
1015 A110300D PL-013-18-11911 niebieska Aktywny Sipowicz - Moczydłowski
1016 A1102A85 PL-013-18-14442 czarna Aktywny Kulesza Daniel & Anna II
1017 A1100A50 PL-0240-18-736 niebieska Aktywny Lipkiewicz Andrzej & Sobolewski Zdzisław
1018 A1101177 PL-014-18-8266 nieb.pstra Aktywny Mroczkowski - Święciński
1019 A1DA0847 BE-18-6020588 niebieska Aktywny Vercammen Hok Jos I
1020 A1DA4642 PL-014-18-442 niebieska Aktywny Wójcicki & Gryczkowska
1021 A1104A0E PL-011-18-1420 nieb.nakr Aktywny Bujkowski Jerzy
1022 A1DA3FCD PL-0326-18-18359 nieb.nakr Aktywny Rumiński Tomasz
1023 A1DA3DF0 PL-0384-18-2882 nieb.nakr.pstra Aktywny Wiśniewski Jan II
1024 A1DA0834 BE-18-2000372 niebieska Aktywny Vanwinkel Jef I
1025 A1DA0F70 BE-18-6020568 nieb.nakr Aktywny Vercammen Hok Jos II
1026 A1DA0395 PL-0316-18-1731 niebieska Aktywny Rzepka Marek i Marcin
1027 A1DA2A29 PL-0420-18-3625 niebieska Aktywny Starzec Tadeusz & Sławomir - Team
1028 A1DA055D PL-013-18-11919 niebieska Aktywny Sipowicz - Moczydłowski
1029 A1DA4818 PL-0275-18-13985 płowa Aktywny Jaguś Roman II
1030 A1DA3D9B BE-18-2000368 nieb.nakr Aktywny Vanwinkel Jef II
1031 A1DA5159 BE-18-6020567 ciemna Aktywny Vercammen Hok Jos I
1032 A1DA055B PL-013-18-14431 ciemna nakr Aktywny Kulesza Daniel & Anna II
1033 A11010A0 PL-011-18-318 ciemna Aktywny Bujkowski Jerzy
1034 A1DA25B7 PL-0275-18-13976 niebieska Aktywny Jaguś Roman I
1035 A11029A0 PL-0491-18-4117 nieb.nakr Aktywny Kubiszok Artur
1036 A1DA5503 PL-0491-18-4113 niebieska Aktywny Kubiszok Artur
1037 A1DA0715 PL-016-18-1501 nieb.nakr Aktywny Olecko Team
1038 A1DA3034 PL-0240-18-752 płowa Aktywny Lipkiewicz Andrzej & Sobolewski Zdzisław
1039 A1DA26A0 PL-0275-18-13978 nieb.nakr Aktywny Jaguś Roman I
1040 A1DA2949 BE-18-2000421 niebieska Aktywny Vanwinkel Jef I
1041 A1DA4647 PL-0240-18-31 niebieska Aktywny Zajączkowski Wacław Franciszek
1042 A1DA490C PL-016-18-1218 nieb.nakr Aktywny Olecko Team
1043 A1DA0A0E PL-0275-18-13974 niebieska Aktywny Jaguś Roman I
1044 A1DA0561 BE-18-6020381 nieb.nakr Aktywny Vercammen Hok Jos I
1045 A1DA046A PL-0240-18-39 niebieska Aktywny Zajączkowski Wacław Franciszek
1046 A1102996 PL-0239-18-4565 nieb.nakr Aktywny SILICE TEAM
1047 A1DA00A5 PL-0275-18-5766 nieb.pstra Aktywny Małolepszy Radosław I
1048 A1DA0CD5 PL-0442-18-623 nieb.nakr Aktywny MasterTeam
1049 A1103F8E PL-0468-18-11369 nieb.nak.pstra Aktywny Sprycha Łukasz
1050 A1DA0397 PL-0466-18-280 nieb.nakr Aktywny Żebrowski R. & Wiśniewski A.
1051 A1DA18AC UKR-18-2277601 nieb.nak.pstra Aktywny ANDRIEJ & ROMAN
1052 A1DA0CD8 UKR-18-2255222 niebieska Aktywny ANDRIEJ & ROMAN
1053 A1DA4E95 GB-X-18-28814 czerwona Aktywny Dmitruk Olivier II
1054 A1DA0C99 PL-0442-18-618 niebieska Aktywny MasterTeam
1055 A1DA285A PL-0394-18-571 nieb.nak.pstra Aktywny Gajewski - Rakowski
1056 A1DA063D PL-0275-18-5523 nieb.pstra Aktywny Baran Marcin
1057 A1DA3D9E PL-0275-18-5531 niebieska Aktywny Baran Marcin
1058 A1DA0921 PL-0414-18-9817 nieb.nakr Aktywny Krasuski
1059 A1DA2776 PL-0263-18-6260 czerwona Aktywny PIKO Piotr Kowalewski
1060 A1DA0A31 CZ-0234-18-1213 niebieska Aktywny Kubáček Lubomír
1061 A1DA188C UKR-18-2255229 nieb.nakr Aktywny ANDRIEJ & ROMAN
1062 A1DA18A3 PL-013-18-6265 płowa Aktywny Gajewski - Rakowski
1063 A1DA2692 PL-0457-18-955 nieb.nakr.pstra Aktywny Dmitruk Olivier II
1064 A1102D39 PL-013-18-6341 nieb.nakr Aktywny Gajewski - Rakowski
1065 A1DA4F47 PL-0480-18-700 nieb.nakr Aktywny PIKO Piotr Kowalewski
1066 A11030F7 PL-012-18-8877 niebieska Aktywny ALEX
1067 A1DA114E UKR-18-2277606 szali Aktywny ANDRIEJ & ROMAN
1068 A1DA269F PL-0468-18-11441 nieb.nakr Aktywny Sprycha Łukasz
1069 A1DA1151 PL-0442-18-639 nieb.nakr Aktywny MasterTeam II
1070 A1DA1890 PL-0275-18-5527 niebieska Aktywny Baran Marcin
1071 A1DA0441 CZ-0234-18-1214 nieb.nakr Aktywny Kubáček Lubomír
1072 A1DA0923 UKR-18-2277605 niebieska Aktywny ANDRIEJ & ROMAN
1073 A1DA0E9E PL-0333-18-3277 ciemna Aktywny JANUSZ & TEŚCIOWA
1074 A1DA25B3 PL-0346-18-9138 niebieska Aktywny Selwent & Siemianis
1075 A10FF310 UKR-18-2255228 niebieska Aktywny ANDRIEJ & ROMAN
1076 A1103E22 PL-0468-18-11466 niebieska Aktywny Sprycha Łukasz
1077 A1DA4A55 PL-0239-18-4568 płowa Aktywny SILICE TEAM
1078 A1104F38 PL-0275-18-5508 nieb.nakr Aktywny Baran Marcin
1079 A1DA5350 PL-0239-18-4582 nieb.nakr Aktywny SILICE TEAM
1080 A1DA4E8E PL-0187-18-3919 nieb.nakr Aktywny Team Frątczak
1081 A1DA0473 PL-0488-18-1051 niebieska Aktywny M.W.
1082 A1DA2578 PL-0442-18-630 nieb.nakr Aktywny MasterTeam
1083 A1DA22ED PL-0442-18-579 niebieska Aktywny MasterTeam II
1084 A1DA14F6 PL-013-18-5735 szpak Aktywny Gajewski - Rakowski
1085 A1DA4A4B PL-0275-18-5818 nieb.nak.pstra Aktywny Małolepszy Radosław I
1086 A1DA4A52 PL-0466-18-281 nieb.nakr.pstra Aktywny Żebrowski R. & Wiśniewski A.
1087 A1DA5267 GB-X-18-28813 czerwona Aktywny Dmitruk Olivier II
1088 A1105068 GB-X-18-28883 nieb.nakr Aktywny Dmitruk Olivier I
1089 A1104C78 PL-0442-18-643 niebieska Aktywny MasterTeam II
1090 A1DA4DA4 PL-013-16-4910 niebieska Aktywny Stachelscy
1091 A1DA0CD7 PL-0442-18-650 niebieska Aktywny MasterTeam
1092 A1DA4523 PL-013-18-5753 nieb.nak.pstra Aktywny Gajewski - Rakowski
1093 A1DA131B PL-0275-18-5777 niebieska Aktywny Małolepszy Radosław I
1094 A1101DCE PL-0468-18-11472 niebieska Aktywny Sprycha Łukasz
1095 A1DA00AC PL-0346-18-9133 niebieska Aktywny Selwent & Siemianis
1096 A1102C56 PL-0346-18-9137 nieb.nakr.pstra Aktywny Selwent & Siemianis
1097 A1DA2CE7 PL-011-18-13067 nieb.nakr Aktywny PIKO Piotr Kowalewski
1098 A1DA100D PL-0346-18-9130 nieb.nakr Aktywny Selwent & Siemianis
1099 A1DA5213 PL-045-18-2391 ciemna pstra Aktywny Rorat Tomasz
1100 A1DA5303 GB-X-18-28886 nieb.nakr Aktywny Dmitruk Olivier II
1101 A1DA269E PL-0333-18-3276 nieb.nakr.pstra Aktywny JANUSZ & TEŚCIOWA
1102 A1102308 PL-0442-18-629 płowa Aktywny MasterTeam II
1103 A1DA268D PL-0468-18-11403 nieb.nakr.pstra Aktywny Sprycha Łukasz
1104 A1DA1090 PL-0187-18-3922 niebieska Aktywny Team Frątczak
1105 A1100EC8 PL-013-18-4916 czerwona Aktywny Stachelscy
1106 A1DA0392 GB-X-18-28882 niebieska Aktywny Dmitruk Olivier II
1107 A1DA444B PL-013-18-6338 niebieska Aktywny Gajewski - Rakowski
1108 A1DA2A2B PL-0239-18-4562 niebieska Aktywny SILICE TEAM
1109 A1DA1013 PL-012-18-8880 niebieska Aktywny ALEX
1110 A1DA1407 PL-0275-18-5501 niebieska Aktywny Baran Marcin
1111 A1DA14FC PL-0275-18-5794 nieb.nakr Aktywny Małolepszy Radosław I
1112 A1DA4E8B PL-0457-18-956 niebieska Aktywny Dmitruk Olivier II
1113 A1DA4C28 PL-012-18-11559 ciemna nakr Aktywny ALEX
1114 A1102A95 PL-0239-18-4579 nieb.nakr Aktywny SILICE TEAM
1115 A1DA09DD PL-014-18-407 niebieska Aktywny Mroczkowski - Święciński
1116 A1DA5221 PL-012-18-8883 nieb.nakr Aktywny ALEX
1117 A1DA17D0 PL-0468-18-11371 czerwona Aktywny Sprycha Łukasz
1118 A1DA2772 PL-024-18-4506 niebieska Aktywny Pieczara Andrzej
1119 A1DA0633 PL-024-18-4515 nieb.nakr Aktywny Pieczara Andrzej
1120 A1DA4363 PL-024-18-4528 niebieska Aktywny Pieczara Andrzej
1121 A1DA17B9 PL-024-18-4514 nieb.nakr Aktywny Pieczara Andrzej
1122 A1DA17C0 BE-18-2000446 nieb.nakr Aktywny Vanwinkel Jef II
1123 A1DA4F53 PL-0263-18-6275 nieb.nakr Aktywny PIKO Piotr Kowalewski
1124 A1101CE7 PL-0442-18-598 nieb.nak.pstra Aktywny MasterTeam II
1125 A1DA0BD6 PL-024-18-4505 niebieska Aktywny Pieczara Andrzej
1126 A1105064 GB-X-18-28887 nieb.nakr.pstra Aktywny Dmitruk Olivier I
1127 A1DA14FF PL-0488-18-1108 nieb.nakr.pstra Aktywny M.W.
1128 A1101DD1 PL-0488-18-1105 nieb.nakr Aktywny M.W.
1129 A1100880 PL-0275-18-5830 niebieska Aktywny Małolepszy Radosław I
1130 A1DA4CBC PL-0275-18-5514 niebieska Aktywny Baran Marcin
1131 A1DA115B PL-0346-18-9134 nieb.nakr Aktywny Selwent & Siemianis
1132 A1DA3777 PL-0414-18-9816 nieb.nakr.pstra Aktywny Krasuski
1133 A1DA1086 PL-024-18-4527 nieb.pstra Aktywny Pieczara Andrzej
1134 A1DA4871 PL-045-18-2399 płowa Aktywny Rorat Tomasz
1135 A1DA4F58 PL-011-18-13065 niebieska Aktywny PIKO Piotr Kowalewski
1136 A1DA0A1E PL-0346-18-9113 nieb.nakr Aktywny Selwent & Siemianis
1137 A1DA459D PL-012-18-8881 nieb.pstra Aktywny ALEX
1138 A1DA5130 PL-0442-18-651 nieb.nakr.pstra Aktywny MasterTeam II
1139 A1104BAB PL-0442-18-589 niebieska Aktywny MasterTeam
1140 A1DA1320 PL-0442-18-590 nieb.nakr.pstra Aktywny MasterTeam
1141 A1DA16CB PL-012-18-11570 niebieska Aktywny ALEX
1142 A1DA3F08 PL-0239-18-4574 szpak Aktywny SILICE TEAM
1143 A1DA5435 UKR-18-2255205 niebieska Aktywny ANDRIEJ & ROMAN 2
1144 A1DA5345 GB-X-18-28881 niebieska Aktywny Dmitruk Olivier I
1145 A1DA1149 PL-0480-18-697 niebieska Aktywny PIKO Piotr Kowalewski
1146 A11040E1 CZ-0234-18-1203 ciemna Aktywny Kubáček Lubomír
1147 A1DA5256 CZ-0234-18-1204 nieb.nakr Aktywny Kubáček Lubomír
1148 A1DA4909 PL-0275-18-5827 nieb.nakr Aktywny Małolepszy Radosław I
1149 A1DA0CD4 PL-014-18-461 nieb.nakr Aktywny Maciorowski Wiesław
1150 A1DA56AD BE-18-5002778 nieokreślona Aktywny Macken Tim
1151 A11005BB PL-239-18-2734 czerwona Aktywny Stańczak Damian
1152 A1DA4640 PL-0239-18-2741 niebieska Aktywny Stańczak Damian
1153 A10FF5F3 PL-0239-18-2723 niebieski Aktywny Stańczak Damian
1154 A1DA2859 PL-0239-18-2731 płowa Aktywny Stańczak Damian
1155 A1DA0362 PL-0239-18-2701 nie.nakr Aktywny Stańczak Damian
1156 A1102A8A PL-0239-18-2709 nieb.nakr Aktywny Stańczak Damian
1157 A1D9FF05 PL-04-18-10026 nieb.nakr Aktywny Kurek Wiesław
1158 A1DA2AD9 PL-014-18-246 nieb.nakr Aktywny Team Andrzej & Robert
1159 A1DA4EA9 PL-014-18-241 niebieska Aktywny Team Andrzej & Robert
1160 A1DA114A PL-014-18-243 nieb.nak Aktywny Team Andrzej & Robert
1161 A1DA25A9 PL-0402-18-3790 płowa Aktywny Spiegel - Pawlica I
1162 A1DA4F6F PL-0402-18-3794 nieb.nak Aktywny Spiegel - Pawlica I
1163 A11010A1 PL-0402-18-3789 płowa Aktywny Spiegel - Pawlica I
1164 A1DA269B PL-0402-18-3792 niebieska Aktywny Spiegel - Pawlica I
1165 A1DA211A PL-0402-18-3765 niebieska Aktywny Spiegel - Pawlica I
1166 A1DA5220 PL-0402-18-3788 szpak Aktywny Spiegel - Pawlica I
1167 A1DA188A PL-012-18-10014 nieb.nakr Aktywny Masterbud I
1168 A1DA4E9B PL-012-18-10009 niebieska Aktywny Masterbud I
1169 A1DA018D PL-012-18-10007 nieb.nak Aktywny Masterbud I
1170 A1DA1321 PL-012-18-10033 niebieska Aktywny Masterbud II
1171 A1DA4DDD PL-012-18-10008 nie.nakr Aktywny Masterbud I
1172 A1101090 PL-012-18-10063 niebieska Aktywny Masterbud II
1173 A1100EB9 PL-012-18-10028 niebieska Aktywny Masterbud II
1174 A1DA077D PL-012-18-10029 nieb.nak Aktywny Masterbud I
1175 A1DA4EA2 PL-012-18-10053 niebieska Aktywny Masterbud II
1176 A1DA0BD8 PL-012-18-10016 niebieska Aktywny Masterbud II
1177 A1DA5062 PL-012-18-10015 niebieska Aktywny Masterbud I
1178 A1DA0844 PL-012-18-10050 niebieska Aktywny Masterbud II
1179 A1DA131E PL-011-18-8996 nieb.nak Aktywny Ziarko Zdzisław
1180 A1DA350C PL-011-18-8955 czerwona Aktywny Ziarko Zdzisław
1181 A110144D PL-0384-18-929 niebieska Aktywny BANITA
1182 A1DA1159 PL-013-18-12962 nieb.nak Aktywny Weksznejder & Święcicki & Przekop
1183 A1102D4B PL-016-18-4492 niebieska Aktywny Kawecki Waldemar
1184 A1103FF7 PL-016-18-4488 nieb.nakr Aktywny Kawecki Waldemar
1185 A1DA2116 PL-016-18-4483 niebieska Aktywny Kawecki Waldemar
1186 A1DA521C PL-016-18-4493 nieb.nakr Aktywny Kawecki Waldemar
1187 A1DA4962 PL-016-18-4463 niebieska Aktywny Kawecki Waldemar
1188 A1DA0F6F PL-016-18-4484 nieb.nakr.pstra Aktywny Kawecki Waldemar
1189 A1103E25 BE-18-2079356 niebieska Aktywny Boboc Marius
1190 A1101BEF PL-014-18-10549 niebieska Aktywny Barszczewski Zenon
1191 A1DA2AD7 PL-014-18-10551 nieb.pstra Aktywny Barszczewski Zenon
1192 A1DA4B35 PL-014-18-10550 niebieska Aktywny Barszczewski Zenon
1193 A1100FAF PL-0275-18-12089 nieb.nakr Aktywny Pawelec Artur
1194 A1DA3A7C PL-0275-18-12540 niebieska Aktywny Pawelec Artur
1195 A1104F8E PL-0275-18-12542 nieb.nakr Aktywny Pawelec Artur
1196 A1DA0471 PL-044-18-14300 płowa Aktywny Bednarczyk Krzysztof
1197 A1DA0A11 PL-011-18-5193 niebieska Aktywny Dyczewski Łukasz
1198 A1DA360F PL-011-18-5194 szali Aktywny Dyczewski Łukasz
1199 A1DA063E PL-011-18-5196 nieb.nakr.pstra Aktywny Dyczewski Łukasz
1200 A1DA2853 PL-014-18-8298 ciemna pstra Aktywny Team Andrzej & Robert
1201 A1DA444A PL-014-18-8373 niebieska Aktywny Płaszczyca Mariusz
1202 A1DA5254 PL-014-18-8385 płowa Aktywny Płaszczyca Mariusz
1203 A1DA4B3B PL-014-18-8430 nieb.nakr Aktywny Płaszczyca Mariusz
1204 A1105115 PL-014-18-8413 nieb.nak Aktywny Płaszczyca Mariusz
1205 A1102C62 PL-014-18-8424 nieb.nak Aktywny Płaszczyca Mariusz
1206 A110143D PL-014-18-8301 niebieska Aktywny Płaszczyca Mariusz
1207 A1DA4CBD PL-045-18-2185 niebieska Aktywny Rorat Tomasz
1208 A1DA0274 PL-045-18-2181 niebieska Aktywny Rorat Tomasz
1209 A1DA083A PL-045-18-2160 niebieski Aktywny Rorat Tomasz
1210 A1DA243C PL-045-18-2188 czarna Aktywny Rorat Tomasz
1211 A1102D3D PL-013-18-4796 nieb.nakr Aktywny Stachelscy
1212 A1102A83 PL-0275-18-12497 nieb.pstra Aktywny Pawelec Artur
1213 A1DA3F7E PL-0275-18-12554 nieb.nakr Aktywny Pawelec Artur
1214 A1DA16CE PL-016-18-3493 nieb.nakr Aktywny Wojciech Sikorski
1215 A1DA3D9D PL-016-18-3500 nieb.nak Aktywny Wojciech Sikorski
1216 A1DA0648 PL-016-18-3503 nieb.nak Aktywny Wojciech Sikorski
1217 A1DA4F7B PL-016-18-3492 nieb.nak.pstra Aktywny Wojciech Sikorski
1218 A1DA5040 PL-016-18-3499 niebieska Aktywny Wojciech Sikorski
1219 A1DA4CB6 PL-016-18-3497 nieb.nakr Aktywny Wojciech Sikorski
1220 A1DA4CBE PL-0443-18-153 niebieska Aktywny Lorkowski Gregor (Warmia) II
1221 A1DA2948 PL-0163-18-8665 nieb.nak Aktywny Gierczak Tadeusz II
1222 A1DA5255 PL-0163-18-8984 ciemna Aktywny Gierczak Tadeusz II
1223 A1DA3DA0 PL-0163-18-8676 ciemna Aktywny Gierczak Tadeusz II
1224 A110094E PL-0163-18-8663 nieb.nak Aktywny Gierczak Tadeusz II
1225 A1DA3A83 PL-0163-18-8680 nie.nakr Aktywny Gierczak Tadeusz II
1226 A11051F1 PL-0163-18-8677 nieb.nak Aktywny Gierczak Tadeusz II
1227 A11005C6 PL-011-18-5210 niebieska Aktywny Dyczewski Łukasz
1228 A1DA4E8C PL-011-18-5208 nieb.pstra Aktywny Dyczewski Łukasz
1229 A1DA45A3 PL-011-18-5220 nieb.pstra Aktywny Dyczewski Łukasz
1230 A1102D45 PL-011-18-1813 niebieska Aktywny Maciorowski Wiesław
1231 A110456A DV-18-04466-405 niebieska Aktywny Lorkowski Gregor (Warmia) II